"Vaksam patient" tycker det är motsägelsefullt att läkare kan begränsa behandlingar och samtidigt finns ett starkt motstånd mot patienter som vill ha dödshjälp. Foto: Claudio Bresciani / TT

Insändare: Vem bestämmer över liv och död?

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Ekots granskning av 187 beslut om behandlingsbegränsning från ett par sjukhus visar att i 16 procent av de fallen hade läkare samråd med patienten enligt sin egen dokumentation.

Vidare har ytterligare fall granskats i IVO-utredningar . Flera sjukhus och även universitets sjukhus medger att man inte följt sina riktlinjer. En läkare ringde "Ring P1” den 7 mars och uppgav att hans egen far inte fick tillräckligt med vätska på grund av en insatt begränsning. När sonen såg till att pappan fick den vätska han behövde levde han i många år.

Läkare berättade vidare att det vanligt att han blev uppringd av sjuksköterskor som föreslagit begränsning av behandlingen och utan att träffa patienten hade läkaren ofta givit tillstånd. Läkaren uppgav också att intensivvården inte ville ställa sina resurser till förfogande på grund av budgeten och brister och att det ifrågasattes vem som skulle ges vård. Är det verkligen vardag i vården?

I media har vi på senare tid sett och hört uppgifter beträffande behandlingsbegränsning. Nog ligger det väl en motsägelse i de höga kraven och moralisering och det starka avståndstagandet till de personer som önskar få dödshjälp och sjukvårdens uppgivna nonchalanta beslut med vården för vissa patienter.

Så sent som 2011 kom Socialstyrelsen med föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandlingen. Kommer vården att leva upp till dem? Beträffande enskilda människors önskan om att få dödshjälp råder däremot en stark kompromisslöshet, här gäller stark moral och etik.

Vaksam patient

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Insändaresjukvård och hälsa
Relaterat