Hade vi väntat till augusti 2017, hade många av oss sluppit investera 20 000–30 000 kronor för installation av ”fosforfälla”, skriver Staffan Liljesved i Näshulta.

Insändare: "Vi känner oss lurade av Eskilstuna kommun"

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

I slutet av 2014 skickade miljökontoret ut brev till cirka 370 adresser i Näshulta. Nu skulle alla enskilda avlopp ses över och var de äldre än 15 år, var de automatiskt underkända. Nu var det hög skyddsnivå med så kallas ”fosforfälla” som gällde och vi som fått brevet, fick cirka 1,5 år på oss att fixa avloppet.

Råkade nyligen läsa en artikel i Sörmlandsbygden om enskilda avlopp. Där uttalade sig miljöinspektör Anna Frode på Eskilstuna kommun: ”att det är flera områden i kommunen som tidigare klassats ha hög skyddsnivå men som nu klassas med normal skyddsnivå. Vi för en dialog och berättar om vilka krav som gäller och vi vill inte att någon ska bli lurad”. Man häpnar!

I augusti 2017 beslutade miljö- och räddningstjänstnämnden att införa två nivåer, hög och normal skyddsnivå. Anledningen är att kommunen inte klarar av att återvinna all fosfor som de får in och har då kommit fram till att det är orimligt att kräva att alla avlopp ska uppfylla hög skyddsnivå.

Vi cirka 370 fastighetsägare hade på tok för bråttom. Kravet var 1, 5 år men råd och anvisningar som ett antal länsstyrelser tagit fram samt Naturvårdsverkets allmänna råd säger att man har 5 år på sig sedan man fått tillståndet att göra nytt avlopp.

Hade vi väntat till augusti 2017, hade många av oss fått en annan bedömning och sluppit investera 20 000–30 000 kronor för installation av ”fosforfälla”. Det är klart att det är många av oss som känner sig lurade! Grattis till alla er som nu står på tur att se över avloppet och som får en annan bedömning!

Staffan Liljesved,

Västra Näshulta

Läs mer om dessa ämnen

AvloppInsändare