Moderaterna utvecklar resmöjligheterna

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Politik Moderaterna utvecklar resmöjligheter och infrastruktur för Trosa kommuns innevånare

Under 2017 växte Trosas befolkning med 3.8%, näst mest i landet, men ökningen kommer enligt prognoser att minska de kommande åren. Även om ökningstakten minskar kommer Trosas befolkning att öka långsamt. Därför är förbättrade kommunikationer nödvändiga för att underlätta pendling till kommuninnevånarnas arbetsplatser. För dem som flyttar till vår kommun behövs också attraktiva bostäder. Bland annat vill vi göra en särskild satsning på mindre lägenheter för äldre och unga.

Under innevarande mandatperiod har ett stort arbete lagts på att skapa rese- och biljettsystemet Movingo som täcker Mälardalsregionen med resor på vissa av SJ’s tåg, TrosaBussen samt lokaltrafik i Stockholm, Sörmland, Uppland, Västmanland, Örebro och Östergötland.

Då de östra och norra delarna av Trosa redan byggts ut mycket, behöver byggandet fokusera mot den västra delen av kommunen. Därför behövs den västra infarten. Dels för att kunna nå de västra delarna direkt och för att inte ytterligare belasta Smäckbron och Nyängsbron. Den nya vägen skapar också möjligheter att få fram mark för verksamhetsetablering. Något som är efterfrågat av många företag.

Järnvägsprojektet Ostlänken som väntas färdigt på 2030-talet kommer under kommande mandatperiod att innebära planerings- och förberedelsearbeten för nya bostads- och industriområden i anslutning till ett nytt resecentrum i Vagnhärad.

Ta vara på din kommun! Du skall kunna lita på att den fungerar väl. Det bästa sättet att göra det är att rösta på Moderaterna i valet den 9 september.

Monica Lindberg (M) kandidat till kommunfullmäktige i Trosa

Läs mer om dessa ämnen

Insändare