Boris Benulic vill bli friad av Högsta domstolen.

Benulic överklagar till Högsta domstolen

Eskilstuna

Boris Benulic överklagar hovrättens fängelsedom för miljardsvindeln i Kraft och Kultur till Högsta domstolen, HD.

Svea Hovrätt fastställde i november tingsrättens dom på tre och ett halvt års fängelse för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott. Benulic ska ha manipulerat elbolaget Kraft och Kulturs räkenskaper så att förlust vänts till vinst. När svindeln avslöjades av det norska moderbolaget Troms Kraft 2011 saknades 1,8 miljarder kronor i bokföringen.

Kraft och Kultur var vid tiden för avslöjandet det sjätte största elbolaget i Sverige. Det sålde miljövänlig elkraft med siktet inställt på kunder som var intresserade av både miljö och kultur. I verksamheten fanns bland annat en kulturbutik i Eskilstuna och en tidskrift. Boris Benulic var vd från 2001 till 2011.

2015 dömdes Boris Benulic till tre och ett halvt års fängelse av Södertörns tingsrätt. Han fick även näringsförbud i fem år. Boris Benulic överklagade till Svea Hovrätt som i november förra året fastställde tingsrättens dom.

Boris Benulic yrkar nu på att Högsta domstolen ska meddela prövningsstillstånd. Han vill i första hand att Högsta domstolen ska undanröja hovrättens dom och återförvisa målet till underrätt för förnyad prövning. I andra hand yrkar han på att åtalet ska ogillas eller påföljden mildras. Han vill dessutom att näringsförbudet ska undanröjas och att förundersökningen ska kompletteras.

Boris Benulic menar att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Hösta domstolen och att det finns synnerliga skäl för en sådan prövning.

Den 62-årige Boris Benulic bor i dag i Solna och arbetar som redaktör för ett antal facktidskrifter.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

Platser/Eskilstunanäringsliv
Relaterat