Kjell Andersson är elnätschef på EEM:s och Sevabs gemensamma driftbolag.— Det är jättestora investeringar på gång, säger han. Foto:

Elnätsavgiften höjs i Eskilstuna

Eskilstuna

Eskilstuna Energi och miljö, EEM, höjer nästa år elnätsavgiften med fem procent.

— Vi tycker ändå att vi gör det på en måttlig nivå, säger elnätschefen Kjell Andersson.

Både EEM och Sevab lämnade på torsdagen besked om 2018 års priser på fjärrvärme, elnät, återvinning samt vatten och avlopp. De kommunala energibolagen menar att bildandet av det gemensamma driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö har möjliggjort effektiviseringar och stordriftsfördelar som påverkar priserna positivt.

I Eskilstuna blir det nästa år ingen prisförändring för fjärrvärmekunderna. Det blir heller inte någon förändring av taxan för återvinning. Även brukningsavgiften för vatten och avlopp hålls oförändrad. Anläggningsavgiften för vatten och avlopp höjs däremot med 2,3 procent. Höjningen motsvarar enligt EEM förändringen av relevanta byggindex.

EEM höjer nästa år elnätsavgiften med fem procent. Energibolaget motiverar höjningen med att det behövs investeringar för att kunna fortsätta hålla hög leveranssäkerhet och samtidigt bygga ut elnätet.

— Vi kan ju inte fortsätta att hela tiden låna till investeringarna utan vi måste kunna använda de medel vi får in på elnätet för att investera i nätet, säger elnätschefen Kjell Andersson.

Investeringarna handlar bland annat om att gräva ner luftledningar så att det inte ska bli elavbrott vid oväder. Elmätare behöver bytas ut för att klara nya myndighetskrav. Dessutom behöver elnätet förstärkas för att klara av elförsörjningen av de nya verksamheter som etablerar sig i Eskilstuna logistikpark.

— Det är en väldigt stor expansion som gör att vi behöver förstärka och förnya i nätet, säger Kjell Andersson.

EEM menar att ökningen är liten jämfört med branschen i stort. Kjell Andersson berättar att Svenska Kraftnät investerar tungt i stamnätet och att Vattenfall satsar mycket på det regionala nätet i vårt område. En faktor som påverkar elnäten är energiomställningen som innebär att man fasar ut en del kärnkraft och tar in väderberoende produktion i form av vindkraft och solceller.

— Allt det här ställer större tekniska krav på elnäten för att det ska fortstätta att fungera och vara stabilt.

Kjell Andersson menar att EEM ligger långt under Energimarknadsinspektionens intäktsram.

— Där tycker vi att vi tar ett ansvar. Vi tittar mer på affärsmässiga grunder för att klara av investeringarna. Vi ligger långt under vad myndigheten säger att det får kosta att driva ett elnät. Sedan tycker jag att man ska komma ihåg att vi ändå är ett kommunalt bolag. Skulle det bli pengar över går det in i kommunens kassa och kommer tillbaka till invånarna.

Så förändras EEM:s taxor 2018:

Fjärrvärme - oförändrad.

Elnät - höjning med fem procent.

Brukningstaxan inom vatten och avlopp - oförändrad.

Anläggningsavgiften inom vatten och avlopp - höjning med 2,3 procent.

Återvinning - oförändrad.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstunanäringsliv
Relaterat

Mest delat denna vecka