Elnätsavgiften och brukningstaxan höjs i Strängnäs

Strängnäs

Nästa år höjs elnätsavgiften i Strängnäs med två procent. Dessutom höjs brukningsavgiften för vatten och avlopp med sex procent.

Kjell Andersson är ansvarig för elnäten i både Strängnäs och Eskilstuna. Han berättar att elnätsavgiften höjs mindre i Strängnäs än i Eskilstuna eftersom priserna i Strängnäs är högre. Ambitionen är att på sikt synkronisera priserna.

— Det gör att det är en lite försiktigare höjning, men argumentationen är exakt densamma: Det är jättestora behov där också av investeringar.

Elnätet behöver bland annat stärkas för att klara av nyetableringar på Gorsingeberget i Strängnäs Etableringspark.

— Det är mycket förstärkningar av nätet och så är det tekniska investeringar för att få bättre kontroll, övervakning, styrning och fellokalisering, säger Kjell Andersson.

Sevab meddelade på torsdagen att fjärrvärmetaxan hålls oförändrad nästa år.

Bolaget föreslår att anläggningsavgiften inom vatten och avlopp ska höjas med 2,3 procent. Beslut om anläggningsavgiften kommer att fattas av teknik- och servicenämnden den 26 september.

Sevab vill höja brukningstaxan med sex procent. Admir Ibrisevic är affärsområdeschef för vatten och avlopp på Sevabs och EEM:s gemensamma driftbolag ESEM. Han menar att höjningen av brukningstaxan är nödvändig för att klara investeringar och för att täcka förluster som har gjorts längre tillbaka i tiden.

— Vi måste balansera den delen och höja priser redan nästa år, säger Admir Ibrisevic.

Beslut om brukningsavgiften ska fattas av Strängnäs kommunfullmäktige den 27 november.

När det gäller återvinning menar Sevab att det krävs en uppdaterad modell för taxeberäkning. Enligt bolagets förslag får kunderna större möjligheter att påverka sin renhållningstaxa genom att sortera och minska sitt avfall. Vissa kunder får höjda avgifter och vissa kunder får sänkta avgifter. Den 27 november fattas beslut om återvinningstaxan fattas av Strängnäs kommunfullmäktige.

Så förändras Sevabs taxor 2018:

Fjärrvärme - oförändrad.

Elnät - höjning med två procent.

Brukningstaxan inom vatten och avlopp - förslag på höjning med sex procent.

Anläggningsavgiften inom vatten och avlopp - förslag på höjning med 2,3 procent.

Återvinning - förslag på taxekonstruktion som ger kunder möjligheter att påverka sin taxa genom att sortera och minska sitt avfall.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäsnäringsliv
Relaterat

Mest delat denna vecka