Björn Lindström, vd Addivagruppen, Peter Krantz, vd Addiva Elektronik AB och Mikael Joki, vd Eskilstuna Elektronikpartner AB.

Eskilstuna Elektronikpartner expanderar

Eskilstuna

Eskilstuna Elektronikpartner ökar omsättningen och nyanställer. Företaget har även gått in i ett partnerskap med Västeråsföretaget Addiva.

Eskilstuna Elektronikpartner, EEPAB, startade 1991 och har i dag 46 anställda. Bolaget utvecklar elektronik. Det har även egen produktion.

EEPAB befinner sig för närvarande i en kraftig expansionsfas. Omsättningen ökade från 61 miljoner kronor till 76 miljoner kronor under det brutna räkenskapsåret juli 2016-juni 2017.

— Det är gasellnivå på det här. Det var riktigt häftigt, säger vd Mikael Joki.

— Vi ser en fortsatt uppgång här, självklart. Det är inte så att vi stannar på 76 utan just nu är takten betydligt högre. Vi har en relativt återhållsam budget med en ökning på ungefär 10 procent, men vi ser redan nu att vår takt ligger högre.

EEPAB har investerat tio miljoner kronor i maskiner under de senaste två åren. Investeringen har enligt Mikael Joki gett effekt i form av nya uppdrag och högre volym. Tre personer har rekryterats under våren och sommaren för att klarar volymökningen. Företaget håller för närvarande på att rekrytera ytterligare fem utvecklingsingenjörer.

— Det här är någonting som verkligen visar att vi vill någonting framåt också, säger Mikael Joki.

Han konstaterar att marknadssituationen för närvarande är allmänt god.

— Vi har aldrig haft ett sånt stort tryck på nya uppdrag som vi har just nu. Inte bara på offertstadiet utan även direkt in på produktion när det gäller att sätta nya kretskort i produktion. Det är extremt många nya uppdrag i kombination med extremt hög orderstock och en långsiktighet från de flesta kundernas sida.

Den 1 maj gick EEPAB in i ett partnerskap med Addivagruppen som erbjuder tjänster mot främst industriföretag med kompetensområdena IT-system, elektronik och el-/mekanikkonstruktion. Addiva har även en enhet för tillverkning av el- och automationsutrustning. Addiva har sedan starten 2006 vuxit och har i dag ca 70 medarbetare och finns etablerade i Västerås och Kista.

När diskussionerna startade under 2016 hade Mikael Joki tankar på att starta ett eget utvecklingskontor i Västerås. Dels för att lättare nå kunder norr om Mälaren, dels för att kunna rekrytera ingenjörer i Västerås. Addivas vd Björn Lindström ville samtidigt stärka elektronikutvecklingsdelen i Addiva. Företagsledarna beskriver partnerskapet som en ”perfect match”. Mikael Joki menar att Addivas kompetens inom mjukvaruutveckling kompletterar EEPAB:s hårdvaruinriktning på ett bra sätt.

Addiva och EEPAB har tillsammans startat bolaget Addiva Elektronik AB med säte i Västerås. Bolaget har för närvarande 8 anställda. Vd för det nya bolaget är Peter Krantz som funnits inom Addivagruppen i över 10.

— Det blir som ett systerföretag till både Addiva och till Elektronikpartner. Man ska jobba tillsammans med Addiva när det gäller mjukvaruutveckling och man jobbar med Elektronikpartner när det gäller produktion av elektronik. Här kommer man att förlägga produktionen till Eskilstuna utav kretskort som utvecklas inom gruppen. Det här är en positiv synergi för oss. Vi får en kanalisering av nya uppdrag direkt in till oss, säger Mikael Joki.

Tillsammans erbjuder gruppen lösningar som innefattar elektronikprodukter kopplade till ”molnet”. Addiva EEPAB-gruppen omsätter tillsammans drygt 150 miljoner kronor och räknar med att samarbetet ytterligare skall skynda på den expansionsfas man nu är inne i. Mikael Joki konstaterar att både EEPAB och Addiva har inkörsportar klara hos stora kunder.

— Volvo har valt EEPAB som leverantör och Addiva har i dag ABB som kund. Vi kan nå ännu större framgång genom att kunna sälja in på varandras marknad också.

Addivagruppen

Grundat: 2006.

Vd: Björn Lindström.

Verksamhet: Erbjuder tjänster mot främst industriföretag med kompetensområdena IT-system, elektronik och el-/mekanikkonstruktion. Addiva har även en enhet för tillverkning av el- och automationsutrustning.

Antal anställda: 70.

Adress: Sigurdsgatan i Västerås. Bolaget finns även i Kista.

Eskilstuna Elektronikpartner, EEPAB

Grundat: 1991.

Vd: Mikael Joki.

Verksamhet: Elektronikutvecklare med egen produktion.

Omsättning 2016/2017: 76 miljoner kronor.

Antal anställda: 46.

Adress: Gustafsvägen i Eskilstuna.

Läs mer om dessa ämnen

näringsliv

Mest delat denna vecka