Varje torsdag svarar konsumentvägledarna Christine Fransholm, Laila-Marit Sandberg och Kerstin Hjelm-Uddstrand på läsarnas konsumentfrågor i tidningen. Foto:

Konsumentvägledaren: "Du kan reklamera en kurs"

Sörmland

Denna vecka svarar konsumentvägledarna i Eskilstuna och Strängnäs på en fråga om en kurs som inte lever upp till förväntningarna. Eva som skriver är rädd att bli överkörd om hon klagar.

Fråga: Hej! Jag har anmält mig till en populär kurs och var tvungen att anmäla mig långt innan kursstart för att få platsen. Nu när kursen har börjat motsvarar den inte alls mina förväntningar. Det är jättemånga deltagare och lokalen vi är i är jättedålig så jag känner inte att jag får ut något av kursen. Jag hör knappt vad kursledaren säger.

Företaget bakom kursen skriver på sin hemsida att man under ”vissa omständigheter kan få reklamera kursen enligt konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst” om man är missnöjd. Jag känner att jag skulle vilja ha mer kött på benen innan jag hör av mig till företaget, annars kommer jag bara bli överkörd. Skulle mina upplevelser kunna räknas in i vad som räknas som ”vissa omständigheter”?

Eva

Vad ska man göra om man är missnöjd med en kurs man börjat på? Det undrar Eva. Det är inte föreläsningen på bilden som frågan handlar om. Foto:

Svar: Hej Eva! Vid köp av en kurs kan konsumenttjänstlagen gälla enligt tidigare prövade fall. Det innebär att du kan reklamera, det vill säga klaga på en kurs. Det man tittar på är om kursen avviker från det som har utlovats av företaget och/eller det Ni har kommit överens om. Så om kursen inte motsvarar detta kan du klaga. Jag rekommenderar dig att skriva ett mail till företaget där du sammanfattar vad som är felaktigt och vad du begär. Be om ett skriftligt svar från företaget om hur de tänker hantera det.

Företaget har rätt att försöka avhjälpa felet. I ditt fall skulle ett tänkbart avhjälpande vara att ordna ett bättre lokal så att ni får plats och hör ordentligt. Om ingen åtgärd görs av företaget kan du begära prisavdrag eller häva avtalet om felen är så allvarliga att kursen förlorar sitt syfte.

Om ni inte kommer överens så finns det möjlighet att få ärendet prövat i Allmänna reklamationsnämnden. Läs mer om hur en anmälan på deras hemsida, arn.se.

Har du en konsumentfråga?

Varje torsdag svarar konsumentvägledningen i Eskils­tuna och Strängnäs på läsarnas frågor i tidningen.

Mejla din fråga till: redaktionen@ekuriren.se. Skriv "Konsument" i ämnesraden.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

SörmlandKonsumentKonsumentupplysning
Relaterat

Mest delat denna vecka