• Zinab Alkadoga, kursledaren Mohammad Alhammada och Hala Khadouja. Foto:
  • Kursdeltagarna får bland annat öva sig på att skriva CV, göra studiebesök och plugga körkortsteori. Foto:
1/

Lyckat projekt riskerar att läggas ner

Eskilstuna

Intresset har varit stort för ett ABF-projekt som syftar till att hjälpa utlandsfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.

– Behovet är stort, säger kursledaren Mohammad Alhammada.

– Målet var 40 deltagare. Vi kom upp i över 50 på mindre än halvår, säger kursledaren Mohammad Alhammada på ABF.

– Det är många som bara sitter hemma, men som vill komma ut på arbetsmarknaden. De vill kunna söka jobb själva och inte vara beroende av någon annan.

När Eskilstuna-Kuriren besöker ABF på onsdagseftermiddagen är åtta kursdeltagare på plats. I dag kommer invandrarkvinnorna att få lära sig om hur man skriver en affärsplan.

– Jag lär ut till mina deltagare hur man ska kunna starta eget företag. Vi tar det på både svenska och arabiska så det blir lättare för dem, säger Mohammad Alhammada.

Deltagarna är entusiastiska. Även om det är svårt att komma in på arbetsmarknaden har de inte gett upp sina försöka att starta egna företag, komma in på utbildningar och att få jobb eller praktik. Zinab Alkadoga, som har varit verksam inom frisöryrket i över 20 år i Syrien, berättar att hon är med på kursen för att lära sig om arbetsmarknaden och eftersom hon vill bli integrerad i samhället. Hon är intresserad av frisöryrket i Sverige.

Är det svårt att få jobb?

– Mycket svårt. Vi försöker att integrera oss, säger hon.

Kursdeltagaren Hala Khadouja, som har varit lärare i hemlandet, tycker att det är svårt med svenska språket och några andra saker som man behöver lära sig för att få jobb.

Kursen pågår sedan i våras. Gruppen träffas tre gånger i veckan. Kvinnorna som finns på plats denna onsdag är några av de drygt 50 deltagarna som har delats in i olika grupper.

– Vi kan inte ha alla 50 på en gång. Vi delar dem i grupper som får olika tider, säger kursledaren Mohammad Alhammada och fortsätter:

– Vi började med yrkessvenskan och inte den svenskan som de pluggar i SFI-skolan. De har fått läsa yrkessvenska i de yrken som de vill lära sig.

Kursdeltagarna har fått öva sig på att skriva CV. De har gjort studiebesök på företag, Nyföretagarcentrum och på Almi. De har fått lyssna på en föreläsning om stöd och matchning. Eftersom många kvinnor har upptäckt att det kan vara svårt att få jobb om man inte har körkort så har de fått börja plugga körkortsteori, till att börja med på arabiska. De hjälper varandra med studierna och dessutom finns Mohammad Alhammada till hands som stöd.

– När det är något som de inte förstår kan jag vara med och hjälpa till. Samtidigt pluggar de och uppdaterar sina CV. De går själva in i datorn och söker information.

Kursen finansieras av ett särskilt statsbidrag som regeringen har beslutat om. Pengarna räcker dock bara i ett år. Framtiden för projektet är därför oviss.

– Vi vet inte om vi kommer att kunna fortsätta med det här. Vi hoppas på det i alla fall. Det är beroende på regeringen, säger Mohammad Alhammada.

Kursen arrangeras av studieförbundet ABF Sörmland där Fredrik Pettersson är chef:

– Nu har vi efter valet en väldigt oviss situation. Vi vet ju inte vilka partier som kommer att bilda regering. Vi vet ju inte ens vilken budget vi kommer att få förhålla oss till. Merparten av studieförbundens medel regleras i statens budget som riksdagen beslutar om. Beroende på vilken regering vi får kommer det att påverka om vi kommer att ha kvar de här medlen.

Tycker du att det ska vara kvar?

– Ja, vi ser att det har varit en verksamhet som har varit lyckad såtillvida att vi har haft många deltagare. Vi ser att deltagarna växer under tiden de är här. Man kan nästan se hur de sträcker på sig. De får ett sammanhang och de får tillräcklig kunskap på en rimlig nivå för att kunna ta sig vidare till nästa steg, säger Fredrik Pettersson.

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstunanäringsliv