Finansutskottets ordförande Fredrik Olovsson (S) presenterade regeringens budget i Eskilstuna. Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) var nöjd med vad han fick höra. Foto:

Miljonregn över kommuner och landsting i regeringens budget

Eskilstuna

När regeringen i sin budget nu satsar miljarder på bland annat välfärd landar mycket av pengarna hos kommuner och landsting.

— Vi har sparat och gnetat under flera år och nu kan vi genomföra våra vallöften, säger katrineholmaren Fredrik Olovsson (S), ordförande i riksdagens finansutskott.

Det är långt ifrån första gången som den sörmländske riksdagsledamoten Fredrik Olovsson kommer till Eskilstuna för att presentera innehållet i en regeringsbudget. Men aldrig tidigare har han haft så mycket pengar i ryggen.

Med satsningar på totalt 43,8 miljarder kronor, varav endast 3,4 miljarder finansieras med skattehöjningar, är regeringens budget inför valåret 2018 mycket frikostig. Tretton miljarder av reformutrymmet hamnar direkt i hushållens plånböcker. Den politiska oppositionen, liksom ett flertal tongivande ekonomer, varnar för att ekonomin riskerar att överhettas när hushållen stimuleras på toppen av högkonjunkturen. Men den kritiken ger inte Fredrik Olovsson mycket för.

— Vi har betat av den förra regeringens underskott i statsfinanserna och har nu den lägsta statsskulden sedan 1977. De reformer vi genomför påverkar inte det strukturella sparandet och att föräldrar nu får 200 kronor mer i månaden i barnbidrag leder inte till någon fastighetskris.

Fredrik Olovsson pekar i stället på styrkan i svensk ekonomi och att tillväxten ska komma alla till del.

— Ekonomin växer brett och tillväxten håller i sig. Det leder till att fler får jobb. Andelen sysselsatta har inte varit så hög sedan 1992. Med stärkta statsfinanser kan vi nu styra om resurser till välfärd, ökad trygghet och en klimatpolitik i världsklass, säger han.

Satsningen på sänkt skatt på pensionen innebär att åtta av tio sörmländska pensionärer får upp till 400 kronor mer i månaden nästa år. I snitt får den sörmländske pensionären 3000 kronor mer om året. Till det ska läggas höjda bostadstillägg med som mest 470 kronor i månaden.

— Vi gör också en miljardsatsning på skolan som går ut på att minska klyftorna. Resurserna ska gå till de som behöver det mest.

För Eskilstunas del innebär detta ett tillskott på 30 miljoner kronor nästa år, pengar som ska gå till skolan och barns hälsa.

— Vi vet att kommunerna behöver resurser. Eskilstuna får nästa år dessutom 104 miljoner i fördelningen av de tio välfärdsmiljarderna som vi redan lanserat. Till detta kan man räkna med att få 40 miljoner i olika stöd som kommunerna kan söka. Får vi förtroendet att leda landet efter valet kommer Eskilstuna att få ett tillskott på 50 miljoner per år under mandatperioden, säger Fredrik Olovsson.

Stödpengarna ska bland annat gå till kommuner som jobbar aktivt med problem i utsatta områden, men också till olika projekt för nyanlända.

Landstinget i Sörmland får med regeringens budget ett tillskott nästa år på 130 miljoner kronor.

— Det är för att vi ska kunna möta problem med dålig samordning och långa vårdköer. Tillgängligheten ska förbättras med mer personal. Vi satsar också speciellt på förlossningsvården där Sörmland får 26 miljoner nästa år, varav en stor del går till Mälarsjukhuset.

Över fyra miljarder i budgeten går till ett jobbpaket som bland annat innehåller fler utbildningsplatser.

— Många av de som är arbetslösa är nyanlända och har inte rätt kompetens. Nu ökar vi kraftigt antalet platser på yrkesvux. Men vi ställer tydliga krav under etableringsfasen där man nu måste ta en erbjuden utbildningsplats. Alla som kan jobba ska jobba.

Kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson (S), är nöjd med regeringens budget.

— Satsningarna bidrar till att minska klyftorna i samhället och det är bra. Vi får en bättre stämning i samhället om alla ges bra chanser i livet.

Eskilstuna kommun får alltså utöver de 104 miljoner kronor ur regeringens tidigare aviserade välfärdssatsning nu 30 miljoner till skolan, 4,4 miljoner kronor till så kallade extratjänster (det som tidigare har hetat beredskapsjobb och plusjobb) samt 40 miljoner kronor i stöd som kommunen dock först måste ansöka om.

— Vi kommer söka varenda krona vi kan få. Med de tillskott vi får med satsningarna på välfärden får vi nu en bra planeringshorisont för att kunna klara av utmaningarna inom äldreomsorg, skolan och barnomsorgen, säger Jimmy Jansson.

— För första gången på länge känner jag att en regerings budget adresserar Eskilstunas utmaningar på ett bra sätt. De verkar ha tänkt till i Rosenbad.

Att pensionärerna nu får sänkt skatt ser han som extra glädjande.

— Det känns fantastiskt bra att de som slitit hårt i sina liv och byggt upp vårt samhälle nu kan prioriteras.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

EkonomiPolitik
Relaterat

Mest delat denna vecka