Det var glada miner när Emma Tonnes, regionchef för Företagarna, och Per Knutsson, Företagarna i Katrineholm, presenterade resultatet av Småföretagsbarometern. Foto:

Strålande tider för småföretagarna i Sörmland

Sörmland
annons

Det går bra för småföretagarna i Sörmland. Det visar årets Småföretagsbarometer som presenterades på torsdagen.

Småföretagsbarometern bygger på intervjuer med företagare som har mellan en och 49 anställda. Bakom undersökningen står Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Enligt Småföretagsbarometern går det bra för Sörmland. Sysselsättningen ökar, precis som företagens orderutveckling, omsättning och lönsamhet. Den sammanlagda konjunkturindikatorn pekar därmed uppåt för länet som helhet och siffrorna är bättre än rikssnittet.

— Det är glädjande att Södermanlands län har gått till att i årets rapport ha ett bättre konjunkturläge än riksgenomsnittet, säger Emma Tonnes, regionchef Företagarna Södermanland.

Katrineholm, Flen och Vingåker sticker ut med en betydlig mer positiv utveckling än i andra delar av länet. Från att tidigare ha legat efter resten av länet är utvecklingen här nu bättre än i de norra och östra länsdelarna. Medan Eskilstuna och Strängnäs håller sig relativt stabila, är utvecklingen mer negativ i de östra länsdelarna – något som Företagarna tror kan förklaras med tuffa tider för storföretaget SSAB i Oxelösund när undersökningen gjordes.

Även när det gäller framtiden finns det anledning att vara optimistisk, enligt undersökningen. Baserat på hur de tillfrågade företagarna ser på framtiden, tros den positiva konjunkturen i länet fortsätta under kommande år.

Det största tillväxthindret är svårigheten att hitta lämplig arbetskraft. Var fjärde företag uppger att det är det största hindret. Även höga arbetskraftskostnader ses som ett hinder för tillväxt.

— Svårigheten att hitta lämplig arbetskraft är ett av de största tillväxthindren för små företag. Det är viktigt att underlätta matchning mellan företagens kompetensbehov och jobbsökande samt att utbildningar svarar mot företagens behov, säger Maria Wejås, ställföreträdande regionchef på Sörmlands Sparbank.

Småföretagsbarometern

Bygger på intervjuer med företagare som har mellan en och 49 anställda.

Speglar hur småföret uppfattar det ekonomiska läget och vilka förväntningar de har på utvecklingen under det kommande året.

4 000 företagare har intervjuats, varav 114 i Sörmland.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms kommunKatrineholmEkonomi/Företag
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka