Bachar Homsi och Rama Khriem är två av de 25 elever som börjat den nya SFI-utbildningen som kombineras med yrkesutbildning inom lager och logistik. De är hoppfulla om att utbildningen ska leda till jobb. Foto:

Utbildning som ger hopp om jobb

Eskilstuna
annons

Företag inom lager/logistik i Eskilstuna har börjat få problem att rekrytera. Men en ny kombinationsutbildning som startats kan vara en del av lösningen.

Sveriges ekonomi går för högvarv och i många branscher har företag problem att hitta rätt arbetskraft. Samtidigt står stora grupper utan jobb. Det gäller framför allt utrikesfödda där många saknar en utbildning som är gångbar på den svenska arbetsmarknaden.

Som ett led i ansträngningarna att räta upp obalansen har Eskilstuna kommun nu startat en helt ny utbildning där 25 nyanlända SFI-elever under 42 veckor ska kombinera svenskundervisningen med en utbildning inom lager och logistik. Utbildningen arrangeras av Komvux men privata Kunskapscompaniet står för yrkesutbildningsdelen.

— Lager- och logistikbranschen har tills nyligen lyckats hitta rätt personer till de nya jobben. Men nu har vi indikationer från företagen om att de ser ett stort anställningsbehov framöver, säger Veronica Haugdahl, projektledare för kommunens satsning Fler jobb, fler i jobb.

Inspiration till satsningen kommer från Gävle där man sett goda resultat av kombinationsutbildningar.

— De har åtta-tio utbildningar inom olika branscher där många elever senare har fått jobb. Genom att klä på de här eleverna de nödvändiga verktygen så skapar vi en genväg för dem ut på arbetsmarknaden.

Att rekryteringsläget förändrats inom den växande lager- och logistikbranschen i Eskilstuna är något som Linda Högberg, logistikansvarig på HM-lagret i Svista, kan bekräfta.

— Det stämmer. Vi har funnits här sedan 2002 men de sista åren har vi sett en skillnad. Det är inte så att vi har problem att rekrytera men vi ser att trenden förändras. Det är väl ett tecken på att Eskilstuna växer och att det finns fler arbetsgivare i branschen.

Hon välkomnar den nya utbildningen som startats.

— Det är jätteintressant och vi är naturligtvis måna om att vi kan få rätt kompetens i Eskilstuna i framtiden.

Den nya utbildningen finansieras delvis via statsbidrag och kan mycket väl följas av fler.

— Faktum är att vi inom ramen för ett ESF-projekt också startat en kombinationsutbildning inom vårdområdet tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen. Vi kommer att dra lärdom av dessa två utbildningar när vi eventuellt planerar start av liknande utbildningar inom andra branscher, säger Pernilla Lindström, rektor på SFI i Eskilstuna.

Från politiskt håll finns naturligtvis förhoppningar om att satsningarna ska leda till jobb. I Eskilstuna låg arbetslösheten under juli månad på 13,1 procent, nästan dubbelt så mycket som genomsnittet i riket.

— Vi har satt ett första mål om att få ner arbetslösheten till tio procent år 2020. För att uppnå det måste vi täppa till kompetensglappet. Att satsa på kombinationsutbildningar där nyanlända kan stärka sin kompetens inom ett yrke samtidigt som de lär sig svenska språket snabbare är en nyckel till integration, säger Marie Svensson (S), ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

De 25 elever som antagits till den nya logistikutbildningen är motiverade och hoppfulla.— Jag tror att vi har en bra chans att få jobb, säger Bachar Homsi, som kom till Eskilstuna för två år sedan efter att ha flytt från krigets Syrien.

Få av eleverna som under förra veckan bänkade sig för den första lektionen på den nya SFI-utbildningen i Eskilstuna hade någon tanke på att jobba inom lager- och logistikbranschen när de kom till Sverige. Men nu har det blivit ett högst realistiskt mål för dem.

— De här eleverna har själva sökt till den här utbildningen och de är verkligen motiverade. Och det är det viktigaste för att det här ska bli framgångsrikt; att man som elev verkligen vill någonting, säger Camilla Jonasson, en av två språklärare på den nya kombinationsutbildningen.

Bachar Homsi är en av de 25 elever som fått chansen. Innan han flydde till Sverige för två år sedan jobbade han som bilelektriker i Syrien men att få ett liknande jobb i Sverige är svårt säger han.

— Här finns nästa bara nya bilar som är utrustade med modern datorelektronik. Så det är inte aktuellt. Jag tror mycket på den här utbildningen och hoppas verkligen att jag kan få ett jobb sen.

Hans kurskamrat Rama Khriem kommer även hon från Syrien och har en yrkesbakgrund som sekreterare och perukmakare.

— Det stora hindret för att få ett jobb i Sverige som nyanländ är språket. Men med den här utbildningen tror jag att jag har en bra chans, säger hon.

Lärarna på SFI har inför utbildningen behövt bygga upp ett helt nytt undervisningsmaterial.

— Det är en utmaning och jätteintressant för oss. Här på SFI kommer vi att lära ut teoretiska kunskaper om branschen medan lärarna på Kunskapscompaniet är mer inriktade på de specifika förhållandena inom lager och logistik, arbetsrätt och så vidare. Sen ska eleverna ut på praktik och då får företagen en chans att se och lära känna de här duktiga eleverna, säger Camilla Jonasson.

Kombinationsutbildning

Utbildningen riktar sig till SFI-elever som kommer att kombinera språkundervisning med yrkesutbildning inom lager och logistik. Utbildningen sker i samarbete mellan Eskilstuna kommun och Kunskapscompaniet. En motsvarande utbildning inom vård- och omsorgssektorn har också startat.

Läs mer om dessa ämnen

ArbetsmarknadInvandring
annons

Mest delat denna vecka