Trafikverkets plan att bygga om sträckan mellan Dunker och Björndammen stoppades i sista stund av länsstyrelsen.

Ombyggnadsplaner stoppades av länsstyrelsen

Sörmland
annons

Trafikverket och regionförbundet i Sörmland hade som förslag att bygga om sträckan mellan Dunker och Björndammen redan för två år sedan. Den gången sa länsstyrelsen nej och åberopade artskyddsförordningen.

Nu är man från regionförbundets sida redo att lägga fram ett nytt förslag som går ut på att bredda en cirka 5,1 kilometer lång sträcka.

— Det här förslaget går ut som en remiss till kommunerna i Sörmland nu på fredag, säger Fredrik Högberg som är regionförbundets strateg inom infrastruktur och transport.

Fredrik Högberg pekar på att väg 55 är en prioriterad sträcka och att man nu måste göra något för att få ned antalet svåra olyckor.

Den dryga halvmilen mellan Dunker och Björndammen har, som han ser saken, klara brister:

— Sikten är för dålig, sidoområdena består av stora stenar eller klippblock och de många smala partierna är för många.

Den tänkbara åtgärden för två år sedan var att man föreslog ett byggande av en helt ny väg, men här fick man ett väldigt entydigt nej av länsstyrelsen.

— Vi sa nej eftersom man från trafikverkets sida föreslog att den nya sträckan skulle gå genom ett område som är boplats för en av EU fastslagen skyddad art, säger Anneli Fiskesjö, enhetschef på länsstyrelsens natur- och miljöenhet.

Vilken art det är fråga om har hon ingen skyldighet i att uppge. Det är en sekretesskyddad uppgift, slår hon fast.

— Det står dig fritt att överklaga det beslutet, så har skett två gånger tidigare och då har jag fått rätt.

Av beslutsprotokollet från 2 april 2015 framgår att det handlar om att man vill skydda tjäderns spellokal, men att det även handlar om en fågel som omfattas av artskyddsförordningen som häckar i området där trafikverket ville se den nya vägsträckningen. En icke namngiven art.

Om trafikverket väljer att bygga om och bredda den befintliga vägen så är det inte alls säkert att det kommer några invändningar från länsstyrelsens sida.

En sådan åtgärd skulle heller inte behöva ta för mycket mark i anspråk.

Någon översyn av hastigheten på sträckan är däremot inte aktuell. Det är Henric Storswedh på Trafikverket övertygad om:

— Hastigheten är redan justerad, säger han. Skulle den justeras ytterligare så är det från 80 till 60 och det är inte rimligt.

Samtidigt törs man inte inom regionförbundet säga att just sträckan mellan Björndammen och Dunker är den del av väg 55 som åtgärdas först.

— Det är flera sträckor som vi tittar på, vi fortsätter att utreda även en ny förbifart vid Flen och vi fortsätter att jobba med den delen som går mellan Strängnäs och Enköping, säger Fredrik Högberg.

Antalet dödade fördubblad i ett slag

Från 2010 fram till och med 31 juli 2017 har tre dödsolyckor inträffat på väg 55 mellan Malmköping och Strängnäs.

Antalet lindriga olyckor under samma period är 41 Framför allt är det singelolyckor som är vanliga - de är 33 till antalet - medan antalet upphinnandeolyckor är fyra och antalet fotgängare involverade är en.

Källa: Transportstyrelsens stradastatistik

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

SörmlandTrafik
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka