• Eskilstuna Stålpressnings AB grundades liksom Eskilstuna-Kuriren på 1890-talet. Stålpressen köptes 1908 upp av AB Separator, sedemera Alfa Laval. Företaget flyttade 1970 från centrum till Skogstorp. Foto: Okänd, Eskilstuna stadsmuseum.
  • Gottfrid Carlsson grundade Nickelfabriks AB år 1891. Företaget har bland annat tillverkat husgerådsartiklar och kokkärl av aluminium som sålts under varumärket Svea. Företaget lever kvar i form av Calix AB och Preciform. Foto: Brydolf-Forsslund, Eskilstuna stadsmuseum.
  • Lindahls bokhandel grundades liksom Eskilstuna-Kuriren år 1890. Bokhandeln låg under lång tid på Kungsgatan 10. Företaget ombildades 1980 till Lek & Hobby. Det avvecklades 2007. Foto: Okänd, Eskilstuna stadsmuseum.
  • Lindahls bokhandel sålde förutom böcker även kontorsartiklar. Bland kunderna fanns Eskilstuna-Kuriren. Foto: Olle Forsslund, Eskilstuna stadsmuseum.
1/

Eskilstuna-Kuriren grundades under industriernas gyllene år

125-årsjubileet

Eskilstuna-Kuriren grundades i en tid då staden växte och blev en av Sveriges viktigaste industristäder. Calix AB och Preciform är exempel på andra företag som grundades på 1890-talet och som ännu lever och frodas.

Eskilstuna-Kuriren grundades 1890. Länsstyrelsen gjorde samma år en sammanställning av stadens mest betydande industrier. Enligt den uppgick tillverkningsvärdet år 1890 vid Munktells mekaniska verkstad till 787 080 kronor, vid Söderbloms gjuteri och mekaniska verkstad till 170 350 kronor och vid stadens 72 smidesfabriker till 1 798 886 kronor.

Eskilstunas näringsliv expanderade kraftigt under 1800-talets tre sista årtionden. Små verkstäder och hantverkare ersattes i allt större utsträckning av stora fabriker och arbetare. I Eskilstuna fanns på 1890-talet bland annat ett 50-tal knivtillverkare, vilket ledde till att staden i folkmun kallades för "Knivstaden".

Mellan 1865 och 1890 mer än fördubblades befolkningen från 5 296 till 10 909 personer. Staden hade näst Stockholm de högsta lönerna i landet vad gäller verkstadsindustrin.

Ångmaskinen hade en stor betydelse för den industriella omdaningen. Till ångkraften hörde ångpipan som signalerade vi arbetets början, vid raster och när arbetet var slut. Arbetsdisciplinen var hård. Om arbetarna kom för sent var fabriksgrindarna låsta. Fabrikerna hade stämt sina pipor så att allmänheten kunde lära sig från vilken fabrik ljudet kom.

En annan orsak till den snabba utvecklingen var att folkrörelserna växte sig starka vid den här tiden. 1890 grundades Järn- och metallarbetarefackföreningen. Därmed fanns det elva fackföreningar med 450 medlemmar i staden.

1890 var frikyrkorörelsen den största folkrörelsen i Eskilstuna. Medlemsantalet hade ökat från 150 år 1870 till 1 418 år 1890.

Även nykterhetsrörelsen hade en stark position. Under 1880-talet hade antalet medlemmar i godtemplarorden ökat från 100 till 600.

Det var också folkrörelserna som var drivande när Eskilstuna-Kuriren startades i syfte att ge röst åt småfolket. Ett tusental arbetare, småföretagare och hantverkare satsade pengar till en grundplåt. Godtemplarna var dominerande i den första styrelsen för tidningen som enligt programförklaringen skulle verka för bland annat allmän rösträtt och "den absoluta nykterhetens grundprinciper".

Samma år som Eskilstuna-Kuriren grundades startade Petrus Lindahl vid baptistförsamlingen Missionsbokhandeln på Kungsgatan 10. 1906 blev han kommissionär för Svenska Bokförläggareföreningen och firman bytte namn till P.Lindahls bokhandel. Han bedrev rörelsen till sin död 1925 då den övertogs av hans barn.

Försäljningen bestod av böcker, papper, kontorsartiklar och musikalier. Bland kunderna fanns Eskilstuna-Kuriren. Marie Nilsson, som i dag arbetar som redigerare på tidningen, minns hur hon som kontorsbud på Eskilstuna-Kuriren i början av 1970-talet handlade på rekvisition hos Lindahls bokhandel.

– På eftermiddagarna efter skolan jobbade man några timmar. Vi hade en vaktmästare som skickade ut oss bud, killar och tjejer, på ärenden. Jag fick bland annat gå till Lindahls bokhandel och hämta ut pennor och kort till kartotek, berättar Marie Nilsson.

I slutet av 1940-talet ombildades Lindahls bokhandel till ett aktiebolag. 1968 flyttade bokhandeln till det nyöppnade varuhuset Smedjan eftersom fastigheten på Kungsgatan skulle rivas. På 1970-talet gick kedjan Bokman in som aktieägare. Företaget bytte senare namn till Smedjans bok- och papper.

1980 gick bokhandeln på knä och bolaget köptes av entreprenören Håkan Lindblad som ombildade det till Lek & Hobby. Den första leksaksaffären låg i Åhlénshuset, men flyttade 1981 in i 21:an när det köpcentret öppnade.

När Håkan Lindblad ville koncentrera sig på glas, porslin och sina Duka-butiker sålde han 1982 Lek & Hobby till butikschefen Hans Öberg och dennes hustru Kristhina.

– Det var en utmaning att driva eget företag. Av den anledningen köpte vi det, säger Hans Öberg.

Lek & Hobby var en renodlad lekfackhandel med leksaker och hobbyartiklar. Öbergs flyttade 1993 butiken till Rondellen. De stängde butiken 2004 och avvecklade slutligen bolaget 2007.

– Dels fanns det en trötthet med att driva butiken. Dels var det en vikande marknad i Rondellen-huset, säger Hans Öberg.

Två andra företag som grundades ungefär samtidigt som Eskilstuna-Kuriren och som fortfarande finns kvar är Calix AB och Preciform. Calix AB är en sammanslagning av Nickelbolaget i Eskilstuna AB och AB Carl Särenholm.

Gottfrid Carlsson startade 1891 Nickelfabriks AB. Det första årets tillverkningsvärde uppgick till endast 2 000 kronor, men företagets produkter blev så småningom vida kända, bland annat aluminiumkärl som såldes under varumärket Svea.

Claes Nyberg är affärsområdeschef för eftermarknad och PR på Calix AB. Han menar att det är en styrka att företaget har funnits så länge. Produktsortimentet har förändrats. Sedan 1950-talet sysslar bolaget med kablar och motorvärmare.

– De flesta som jobbar här är stolta över att jobba på Calix för att vi har en lång tradition. Vi är så pass etablerade med våra nischprodukter. Det är därför vi är kvar, säger Claes Nyberg.

1893 startades AB Carl Särenholm. Grundaren Carl Särenholm hade skaffat sig praktik i Tyskland, Italien och Frankrike. Verksamheten utvecklade sig till massproduktion av pressade och svarvade artiklar av stål och metall.

1976 köptes AB Carl Särenholm av Nickelbolaget i Eskilstuna AB. Sedan 1992 verkar företaget under namnet Preciform. Företaget sysslar i dag bland annat med formsprutning av plast och plåtbearbetning. Preciform och Calix AB tillhör i dag samma koncern.

Källor:

Helena Karlsson, arkivarie, Arkiv Sörmland.

Eskilstuna stadsmuseum.

Litteratur:

Sveriges städer och samhällen jämte landsbygden del 3 Södermanland (1949).

Beskrivning över Eskilstuna med omnejd (1938).

Järnets och smedernas Eskilstuna. Andra delen (1938).

Ordet måste stå fritt (2005).

Eskilstuna Historia. 1800-talet och 1900-talet (2001).

Väkända företag som grundats i Eskilstuna

Carl Gustafs stads gevärsfaktori, 1813

Munktells Mekaniska Verkstad (senare Bolinder-Munktell/Volvo BM/Volvo CE), 1832

J O Öberg & Son (Bok-Öbergs, senare Esselte), 1845

C O Öberg & Co  (Fil-Öbergs, senare Sandvik), 1850

Gustaf Erikssons Metallfabrik/Gense, 1856

Aug. Stenman/Assa, 1881

Källa: Arkiv Sörmland.