Även läkaren har ett ansvar

Signerat av Niklas Otto Olsson
annons

Transportstyrelsens chefsläkare Lars Englund anser att fler körkort bör dras in av hälsoskäl.

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Läkare borde, bättre än i dag, följa den lagstadgade anmälningsskyldigheten.

Det saknas underlag för att säga att äldre förare är någon omfattande fara i trafiken.

Däremot är det så att unga och oerfarna bilförare utgör en avsevärt större fara i trafiken – då de är klart representerade i olycksstatistiken.

Dock är det så att olika sjukdomstillstånd, försämrad syn och hörsel, inte ovanliga som en följd av åldrande – blir en riskfaktor i trafiken.

Varje år återkallar Transportstyrelsen 8000-9000 körkort på grund av förares hälsotillstånd. Vanliga skäl är demens, olika ögonsjukdomar eller stroke. Men myndighetens utredningar visar på att bara 20-30 procent av de diagnosticerade demensfallen i Sverige anmäls av läkare till myndigheten.

I Sverige får bilförare över 75 år köra bil utan hälsokontroller, vilket ger läkare ett tungt ansvar. Gången är den att när en läkare bedömer att en patient av hälsoskäl inte är lämplig att framföra bilfordon ska detta anmälas till Transportstyrelsen, som i sin tur efter utredning är den som fråntar patienten körkortstillståndet. Tanken är att läkares anmälningsskyldighet ska väga upp bristen på hälsokontroller.

Den låga anmälningsnivån beror delvis på att läkaren kan välja att med patients medgivande journalföra ett muntligt körförbud. I flera fall kan det fungera väl, om patienten är införstådd med sina begränsningar. I samband med att patienter får utlåtande om diagnos låter ibland läkare tyvärr bli att informera dem om att de också är olämpliga som förare, utan stannar vid att ge rekommendationer – för att de inte vill hålla i just den yxan. Det hör dock förmodligen till ovanligheterna.

En del som får försämrad hörsel eller syn väljer självmant att avstå från körning. Det är inte ett lätt beslut när tillgången till kollektivtrafik kan variera. Det är ansvarsfullt. Fast det befriar ingen läkare från att göra det som ska göras.

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

BiltrafikLedaresjukvård och hälsa
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka