Därför bör inte tiggeri och heltäckande slöja förbjudas

Signerat av Susanne Nyström

Sverige har en lång historia av att förbjuda sådant som gemene man ogillar. Det handlar inte bara om självklarheter, som att man inte får mörda, stjäla eller köra för fort.

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Historiskt har vi haft regler för att motverka olikheter och beteenden som avviker. Som en lösdriverilagstiftning. Att med tvång eller påtryckningar sterilisera kvinnor. Låsa in funktionshindrade på institutioner. Tvinga in alla i samma religion.

Allt för att människor skulle förbjudas eller hindras från att störa ordningen eller få barn som ansågs ha sämre möjligheter att bli goda medborgare.

Med tiden har vi blivit mer toleranta. Man får avvika. Tillbe vem man vill. Vi låser i regel inte in människor som inte har begått något brott, om de inte är farliga för sig själva.

Vill man leva annorlunda, vara asocial, klä sig på ett sätt som sticker ut är det okej. Till en viss gräns.

Tyvärr verkar den gränsen vara på väg att flyttas tillbaka. På sina håll diskuteras så väl ett förbud mot tiggeri som mot att bära heltäckande slöja.

Båda förslagen motiveras ofta med välvilja och omsorg om individen. Heltäckande slöja är ett tecken på kvinnoförtryck, som hindrar människor från att komma in i samhället, och ett otäckt ansikte är därför att föredra. På samma sätt anses det vara bättre för den enskilda att vara i sitt hemland och bygga upp ett liv och en framtid, än att sitta med en kopp på Sveriges gator.

På senare tid har dock allt fler erkänt att förbudsönskemålen inte bara, kanske inte ens i första hand, handlar om personen utanför affären, utan om att man själv tycker att det är jobbigt att se tiggare. Och KDU motiverade ett heltäckande slöjförbud bland annat med att ”heltäckande slöja som burka och niqab strider mot vår kultur och hör inte hemma i Sverige” (Expressen, 9/10).

Skillnaden är väsentlig. En lagstiftning som skyddar människor från att skada sig själva, vilket exempelvis rättfärdigar tvångsvård, är nödvändig. En lagstiftning som skyddar människor från att bli skadade av andra likaså. Men en lagstiftning som skyddar en majoritet från att inte behöva se saker de ogillar, på bekostnad av en minoritets rätt att be om hjälp eller klä sig fritt – då står förbudet inte i rimligt förhållande till det som uppnås.

Därför bör både tiggeri och heltäckande slöja vara lagligt.

Läs också

( 12 st )

Läs mer om dessa ämnen

InrikespolitikKrönikaLedareTiggeri

Mest delat denna vecka

Relaterat