Alex Voronov.

Dela skolfrågan i Strängnäs

Signerat av Alex Voronov

Strängnäsborna har röstat för att inte lägga ner landsbygdsskolorna och för att låta Stallarholmskolans och Karinslundsskolans högstadier vara kvar.

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Det är knappast en övertolkning av en folkomröstning med ett deltagande på nära 59 procent och ett valalternativ som samlat 70 procent av rösterna.

Valutslaget leder dock till inget i praktiken, om man ska ta den politiska ledningen på orden. Kommunalrådet Jacob Högfeldt (M) upprepar det som han har sagt hela tiden: Omorganisationen av skolorna genomförs oavsett resultatet i folkomröstningen. Nu är den nya ordningen på plats och den ligger fast.

Ett undantag finns. Fogdö skola lyftes ur omorganisationen och fick ett år till i kommunal regi i väntan på beslutet om friskolan. Klartecken från Skolinspektionen gavs i går. Fogdö skola kan leva vidare som friskola.

Samtidigt borde inte Jacob Högfeldt framhärda så med det övriga. Han gillar tydlighet och det uppskattas. Komplicerade frågor som skolans organisation bör heller inte underställas en folkomröstning.

Men nu ser lagen ut som den gör. Möjligheterna att hålla kommunala folkomröstningar är stora och Strängnäsmoderaterna har i opposition förordat den beslutsvägen i skolfrågor.

Opinionsyttringen denna gång är kraftfull. Den politiska ledningen bör därför ta intryck och kompromissa.

Hantera högstadierna för sig och landsbygdsskolorna för sig. Det förra handlar om stora möjligheter till samordningsvinster och förbättrad lärarrekrytering i de högre årskurserna. En sammanläggning av högstadier är logisk.

Landsbygdsskolor för mindre barn handlar om närhet, trygghet, småskalighetens egenvärde och landsbygdens förutsättningar i vidare mening. Några stora ekonomiska vinster på att lägga ner skolorna finns inte. Här behöver Moderaterna tänka om, särskilt om de menar allvar med sina majoritetssonderingar i en större krets och vill få med Centern i en ny styrande koalition.

Folkomröstningen har gett kommunalrådet (M) en väg till delreträtt. Han bör ta den.

Läs också

( 12 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunModeraternaKrönikaSkola
Relaterat