Ett nidingsdåd

Signerat av Åke Wredén

Stöldkuppen mot Strängnäs Domkyrka ger verkligen skäl till upprördhet.

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Konstföremål stals som tillhör kulturarvet och förvarades, bakom lås och larm, i ett av Sveriges främsta historiska minnesmärken.

Att det var kungliga attribut är inte det värsta – och i gudstjänstlivet, domkyrkans huvuduppgift, har begravningsregalierna ingen roll alls. Men i både den politiska historien och i kyrkohistorien var domkyrkan och miljön kring den en viktig arbets- och mötesplats i övergången från senmedeltid till reformationstiden, då en grund lades för det moderna Sverige, som kom att utvecklas från 1700-talet och framåt.

Som Karl IX:s gravplats påminner kyrkan om en viktig utveckling av näringsliv och städer i Södermanland. Karl IX hade en del frånstötande personliga drag men bidrog starkt till att riksdagen blev en viktig del i Sveriges styrelseskick.

När lagen fick fastare former och en ny straffrätt beslutades av riksdagen 1734 gavs en stöld av det slag som nu skett i Strängnäs ett straffvärde likvärdigt med att plundra sin nästas hem under naturkatastrof eller fientligt anfall.

De straffsatser som då ännu föreskrevs är dessbättre sedan länge avskaffade. Men även i dagens rättsmedvetande är det ett nidingsdåd att stjäla en del av kulturarvet ur Strängnäs domkyrka.

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs domkyrkaBrottKulturhistoriaLedare
Relaterat