Inga murar mellan städer

Signerat av Åke Wredén

Människor kan ha många goda skäl att flytta.

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Att byta kommun är ingen rättighet bara för dem med god ekonomi och inte så många barn att försörja.

Men ett gammalt kommunalt oskick, som ibland fortfarande dyker upp, var att en del kommuner försökte hålla inflyttande med svag ekonomi borta. Andra kommuner betalade bidragsberättigade familjer med många skolbarn för att få dem att flytta ut över kommungränsen och påverka någon annans budget.

Det hörs ett inte så svagt eko av den gamla inställningen från socialförvaltningen i Katrineholm. Under förra året flyttade ett litet antal familjer som behövde försörjningsstöd till Katrineholm från andra kommuner, som betalade hyran åt dem i Katrineholm för en helt kort tid.

Det kan vara en annan kommun som försöker överlåta problem på Katrineholm. Men det kan också handla om att komma ifrån svårartad trångboddhet och finna en bättre ort för arbete eller studier – eller en tryggare miljö för barn som annars kunde fara illa. Innan det blir mer av en del bekanta men tråkiga tongångar från kommunledningen kan det vara bra att minnas att med en sådan flyttning följer även ett par plusposter i den kommunala ekonomin.

Flyttar ett hushåll med barn och med mycket låga inkomster från exempelvis Huddinge till Katrineholm, så ökas Katrineholms intäkter från kommunal kostnadsutjämning, både när det gäller skolan och den tungt vägande posten långvarigt försörjningsstöd. Har någon i Huddinges förvaltning använt bidrag för att få familjen att flytta så får det ett pris för Huddinge, som får ut mindre i utjämningen.

Den här effekten blir ännu något starkare med det utredningsförslag som regeringen nyligen tog emot från förre chefen på Sveriges Kommuner och Landsting, Håkan Sörman. Det fanns kritik mot att reglerna försvagade de ekonomiska skälen för kommuner att hjälpa till att avbryta långvarig arbetslöshet eller missbruk. När utredningsförslaget knyter utjämningen till andelen barn i hushåll i ekonomisk utsatthet (oavsett socialbidrag) finns skyddet kvar mot att kommuner försöker lämpa sina fattiga över kommungränsen. Katrineholm får, så som förslaget ser ut, en klar pluseffekt, både totalt och när det gäller de ekonomiskt utsatta hushållen.

Innan det gnälls mot statsmakterna och mot andra kommuner är detta något att tänka på.

Läs mer om dessa ämnen

Katrineholms kommunEkonomiKrönikaSocialtjänst