Kärnkraft är farligt – alternativet är ännu farligare

Signerat av Elias Rosell

Det är mycket möjligt att det blir fler kärnkraftsolyckor. Det betyder inte att en kärnkraftsavveckling minskar riskerna.

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Det har hittills skett tre större kärnkraftsolyckor i världen: Harrisburg (USA) 1979, Tjernobyl (nuvarande Ukraina) 1986 och Fukushima (Japan) 2011. Det är mycket möjligt att det kommer fler. Forskare på Max Planck institutet i Tyskland har beräknat att det är sannolikt att en härdsmälta kommer att hända en gång vart tionde till tjugonde år. Det går att ifrågasätta exakt hur stor eller liten risken för nya kärnkraftsolyckor är, men det är svårt att hävda att kärnkraften kommer att vara helt säker under de kommande decennierna. Det ingår i intellektuell hederlighet att vara öppen med vilka nackdelar som finns med det man förespråkar. Olycksrisken är en nackdel med kärnkraften.

FN:s Världshälsoorganisation WHO uppskattar att antalet dödsfall på grund av Tjernobyl riskerar att bli 9 000. FN:s klimatpanel bedömer att cirka 130 personer kan komma att dö i förtid i cancer till följd av Fukushima-olyckan och cirka 1 600 bedöms ha dött på grund av evakueringen. Tjernobyl och Fukushima är tragiska katastrofer. Samtidigt är det viktigt att konsekvenserna inte överdrivs, vilket ibland sker.

Kärnkraft är farligt, men att avveckla kärnkraften är ännu farligare. Enligt en studie från den ansedda klimatforskaren James E Hansen har kärnkraft räddat 1,84 miljoner liv genom att luftföroreningar från fossila bränslen har undvikits. Den exakta siffran går så klart att ifrågasätta, men klart är att luftföroreningar från fossilenergi är betydligt farligare än konsekvenserna av kärnkraft.

Förutom luftföroreningar orsakar ju fossilenergi även klimatförändringar. Enligt WHO gör klimatförändringarna att cirka 150 000 personer dör årligen, förutom de andra allvarliga konsekvenserna, och det kan bli värre när uppvärmningen ökar. Även vattenkraften har höga olycksrisker. Bara olyckan 1975 i Banqiao/Shimantan-dammen i Kina, som brast på grund av en tyfon, orsakade 26 000 omedelbara dödsfall. Den är närmast helt okänd i jämförelse med Tjernobyl, trots att fler dog.

På grund av luftföroreningar orsakar bioenergi också många dödsfall. Cirka fyra miljoner människor dör årligen på grund av luftföroreningar som uppstår när de tvingas elda eller värma upp ved, träkol, jordbruksrester eller gödsel, enligt Internationella Energirådet.

Vedeldning är inte bara ett problem för människor i fattigare länder. I Sverige dödar luftföroreningar från vedeldningsrök cirka 1 000 personer per år, baserad på halterna år 2010, enligt den statliga utredningen "En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige". Ändå är folk mycket räddare för kärnkraft än vedeldning.

Sol- och vindenergi har inte samma olycksrisk och orsakar inte heller luftföroreningar. En vacker dag i framtiden kanske sol och vind kan dominera världens energiproduktion. Men trots de stora framsteg som skett stod solceller och vindkraft för mindre än 1,6 procent av världens energi 2015, enligt FN-organet REN21 Renewables Global Status Report 2017.

Det går att ana hur tonläget mot kärnkraftsförespråkare kommer att vara i sociala medier och i den politiska debatten om eller när nästa allvarliga kärnkraftsolycka sker. Men riskerna med kärnkraft får inte bli en ursäkt att utsätta människor för ännu större risker.

Läs mer om dessa ämnen

EnergiKärnkraftMiljö