Löntagare har tyngre skatter

Signerat av Åke Wredén

Det är tråkigt att se.

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Annars brukar Ann Linde (S), som i regeringen sköter frihandels- och EU-frågor, vara en förnuftets röst, om både ekonomiska frågor och demokratiernas samverkan. Hon hör till dem i regeringen som det, ur liberal synvinkel, sällan finns anledning att kritisera.

Men på (onsdagen) (Se nedan om rättat datum) lät hon sig utnyttjas i sämre partiärenden, som utsänd till PRO i Eskilstuna för att hålla liv i missförstånd och mytbildning.

Verkligheten är att löntagare beskattas hårdare än pensionärer. Talet om "orättvis pensionärsskatt" har från början till slut varit missvisande. Tillräckligt många organisationer och framträdande personer – numera exempelvis finansminister Magdalena Andersson (S) – har upprepat felaktigheten så länge att många börjat ta den för en sanning. Många andra, dessvärre även åtskilliga i pressen, har vikt sig och eftergivet medverkat till att elda på obefogat missnöje.

Det har påpekats gång på gång i dessa spalter. Men vi tar det en gång till: För att se hela bördan på skattebasen arbete måste man räkna med kommunalskatten, statlig inkomstskatt och jobbskatteavdrag, men även de rena löneskatterna, som inte är premier för socialförsäkringar, utan rena skatter. 2017 var de 16,36 procent. På pensionsinkomst betalas inga sådana löneskatter.

En löneinkomst på 20000 i månaden belastades 2017 med 3272 kronor i löneskatter, en lika stor pensionsinkomst med noll kronor. Preliminärskatten som drogs från löneinkomsten var knappt 600 kronor mindre än den som drogs från den lika stora pensionsinkomsten. Plus 600 kronor och minus 3272 kronor blir inte mer pengar Det blir mindre.

Inte bara Ann Linde kan räkna ut detta. Detsamma kan varenda PRO-medlem göra, på lektionerna i räkning i folkskolan eller grundskolan lärdes det ut hur man gör.

Ändå heter det i regeringskansliets propagandameddelande inför Eskilstunabesöket att frågan gäller "den oanständiga skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare", till löntagarnas fördel som det påstås. Så kan man ju göra om man inbillar sig själv och andra att en preliminärskattetabell visar hela bilden av den skattebörda som belastar skattebasen arbete. Men det är missvisande, och det förblir missvisande.

PRO och åtskilliga andra borde ägna sig åt självrannsakan efter att år efter år ha spritt en myt.

*

RÄTTELSE: Mötet som nämns inledningsvis hålls den 19/1. Pressmeddelandet från kanslihuset, som redogjorde för huvudpunkter i statsrådets budskap i Eskilstuna, var däremot daterat den 17/1, och det är jag själv som läste fel på de båda datumen.

Åke Wredén

Läs mer om dessa ämnen

Platser/EskilstunaLedareLönerskatter