Mellots finanser är mörklagda

Signerat av Åke Wredén

Mello är en årlig ritual. Samt ett årligt misslyckande i nyhetsförmedling.

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Vad kostar Sveriges Televisions Melodifestival? Vem tjänar vad på den? Vilka är de egentliga avtalsförhållandena? Vad är relationerna mellan sponsorer, skivbolag och bolag som innehas av personer med reell bestämmandemakt över tävlingen?

Mellot omges av det slags os som är lockande för grävande reportrar. En del (fast inte jag själv) har verkligen försökt. De har aldrig lyckats forcera den mur Sveriges Television byggt runt mellots ekonomi.

I år har Expressen och ”Medierna” i P1 påmint om mörkläggningen. De har inte fått fram särskilt mycket. Fast Expressen hade mer förra året. Försöken stupar på att SVT har dolt merparten av de ekonomiska realiteterna hos ett dotterbolag till den internationella koncernen Live Nation.

SVT producerar själva TV-sändningarna, och tar emot ett årligt licensbelopp från Live Nation för att detta bolag sköter evenemangen. Så gott som alla de känsliga ekonomiska transaktionerna döljs därmed i Live Nations affärer. Där är de en begränsad del av en mycket stor omsättning i en rad länder, och de blir osynliga i offentliga årsredovisningar.

SVT har på något sätt överlåtit rättigheterna att göra affärer med tävlingen. Men avtalet hålls hemligt, läckorna är få, dunklet nästan kompakt. Aftonbladet och branschtidningen Resumé har tidigare hävdat att det årliga licensbeloppet från Live Nation till Sveriges Television var 25 miljoner.

Det finns en rad sponsorer, bland annat Coca-Cola, i år även ett hasardspelsbolag med nätcasino. Vad sponsorerna betalar, indirekt till Sveriges Television, är dolt hos Live Nation. Kommuner där deltävlingar ordnas brukar avkrävas subventioner, som är dolda i Live Nation men i viss mån grävts fram ur kommunala handlingar. Någon eller ett par miljoner per stad och år har det uppgivits.

Är graden av hemlighetsmakeri från Sveriges Television försvarbar? Svaret är nej, menar jag.

En helt enkel fråga är det inte. Affärssekretess är ofta begriplig och försvarlig. I svärmen av kommersiella aktörer runt Melodifestivalen finns många som konkurrerar med varandra, SVT och Live Nation kan ha rimliga skäl att inte visa upp för den ena konkurrenten vad de kommit överens om med den andra.

Men därmed blir inte den långtgående mörkläggningen av affärsupplägget godtagbar. Inte heller av penningflödena i stort, av de reella ansvarsförhållandena – och av hantering (eller bristande hantering) av risker för dolda betalningar, intressekonflikter och otillbörligt gynnande.

Det har ofta i nöjesjournalistiken rapporterats om rikligt alkoholflöde under festnätterna efter programmen. Är det bolag som bjuder på det? Vilka? Vad är i så fall motprestationen?

Har Sveriges Television insyn och överblick? Finns kontraktsskrivningar för att motverka affärsrelationer mellan personer som arbetar med festivalen och olika skivbolag eller bulvaner för kommersiella intressen?

Ett arrangemang som mellot är en uppenbar riskmiljö för otillbörliga betalningar och kick-backs. Saknas spärrar och kontroller kan det bli drivhus för mutbrott.

Vilka chefer, om några, på Sveriges Television kan säga sig ha verklig inblick i hur det går till och hur det som sker möjligen revideras? Eller har man lämnat bort allt sådant i utbyte mot det licensbelopp Live Nation betalar?

Läs mer om dessa ämnen

LedareMelodifestivalen