Antalet migranter som kommer till de grekiska öarna från Turkiet minskat med 98 procent sedan början av 2016. Det är inte en framgång för EU.

Minskad asylinvandring är ingen framgång

Signerat av Elias Rosell

Flyktingkrisen har kommit att handla allt mindre om flyktingarna och alltmer om mottagarna.

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

EU:s kommissionär för migration, Dimitris Avramopoulos, skriver på Svenska Dagbladets debattsida att EU gjort “enorma framsteg” på migrationsområdet under de senaste åren (22/8). Några av dessa “enorma framsteg” är enligt Avramopoulos att EU har nått resultat när det gäller att “minska migrationsströmmarna genom samarbete med omvärlden” och att “skydda våra gränser med hjälp av den nya europeiska gräns- och kustbevakningen”. Vidare skriver EU-kommissionären att antalet migranter som kommer till de grekiska öarna från Turkiet minskat med 98 procent sedan början av 2016.

Flyktingmottagandet är hela EU:s ansvar och det är givetvis orimligt om de grekiska öarna ska stå för en oproportionerligt stor andel av detta. Men det kraftigt minskade mottagandet där har inte kompenserats av ett ökat mottagande inom andra delar av EU. Antalet asylsökande som kommit till EU var 47 procent färre under det första kvartalet 2017 jämfört med samma period 2016. Antalet flyktingar som kom från Syrien minskade med 89 300 personer under denna tidsperiod ner till 22 500.

Om den kraftigt minskade asylinvandringen hade berott på ett kraftigt minskat behov för flyktingar från Syrien och Afghanistan att söka asyl hade det verkligen varit berättigat att prata om “enorma framsteg”. Men så är ju inte fallet. Kriget i Syrien fortsätter och det finns fortfarande över tre miljoner flyktingar i Turkiet.

Ibland sägs det att vi borde hjälpa fler i närområdet i stället för att ägna oss ett dyrare asylmottagande i Europa. Det är givetvis mycket viktigt att EU hjälper till i närområdet. Men med de svårgenomträngliga gränser EU har i dag är det närmast så att EU håller kvar många flyktingar i Turkiet. I oktober 2015 sade Stefan Löfven att Sverige inte anser att Turkiet är ett säkert land för återsändande av flyktingar. Sedan dess har Turkiet haft ett försök till statskupp och utvecklingen därefter gör det svårt att betrakta Turkiet som mer säkert i dag. Att hjälpa i närområdet ska inte bli en ursäkt för att hålla kvar flyktingar i osäkra länder.

Kritiken om dyrt flyktingmottagande brukar komma från bland annat dem som vill minska flyktingmottagandet. Men det finns skäl även för oss som, med tanke på det stora behovet, vill se ett större flyktingmottagande att ta den kritiken på allvar. Ju kostnadseffektivare flyktingmottagandet blir desto fler kommer kunna tas emot. Det är ett av skälen till varför en fungerande arbetsmarknad där nyanlända i högre grad kan försörja sig själva är avgörande.

Anledningen till den minskade asylinvandringen till EU är inte att det blivit säkert i Syrien eller att Turkiet blivit ett mycket säkrare mottagarland. Anledningen är migrationsöverenskommelsen där EU och Turkiet kommit överens om att göra det svårare att ta land- och sjövägen mellan Turkiet och EU. Överenskommelsen innebär också att flyktingar utan giltiga resehandlingar skickas tillbaka till Turkiet.

I ett läge när fler människor i världen är på flykt än någonsin förr och där det land som flest flyr ifrån, Syrien, ligger i EU:s närhet är det skamligt att EU-kommissionen betraktar en kraftigt minskad asylinvandring som en enorm framgång. För EU som helhet bör det ses som ett misslyckande att det blivit svårare att söka asyl under den största flyktingkris som världen upplevt.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

KrönikaLedareMigration
Relaterat