Sänk farten på vägarna

Signerat av Alex Voronov

Efter förra veckans ledare om döden i trafiken hörde en läsare av sig med en synpunkt:

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Lyft fram de fortkörande lastbilsförarna! De är en stor del av problemet.

Läsarens observation är helt riktig. Tisdagens artikel på DN Debatt handlar bland annat om detta. Jonas Bjelfvenstam och Lena Erixon, generaldirektörer på Transportstyrelsen respektive Trafikverket, pekar på fortkörningen som en viktig orsak till trafikolyckorna med dödlig utgång.

Bakgrunden är att 325 personer omkom i vägtrafiken förra året, jämfört med 253 året innan, och det ser ut att bli svårt att nå Trafikverkets delmål i nollvisionen – få ner antalet omkomna till 220 personer nästa år.

Enligt Trafikverkets hastighetsundersökning kör 55 procent av personbilsförarna och 70 procent av lastbilsförarna för fort. Även om det är relativt ovanligt att lastbilar orsakar olyckor slutar det ofta mycket illa när det väl sker.

Generaldirektörerna har sitt perspektiv. Av de tre benen i trafiksäkerheten – infrastrukturen, bilarnas krocksäkerhet och människan – lyfter de fram det sistnämnda som det haltande. Den mänskliga ofullkomligheten ligger dock i de förutsättningar som trafikmyndigheter har att arbeta med. Även när vi felar ska vägarnas utformning och bilarnas kvalitet rädda oss i största möjliga utsträckning.

Med det sagt är Bjelfvenstams och Erixons påpekanden riktiga. Inte ens den bästa infrastrukturen och de säkraste bilarna kan förhindra olyckor så länge det sitter människor bakom ratten. Och vi behöver bevisligen många påminnelser om hur vi bör bete oss.

De allra flesta som rör sig i trafiken ser detta problem. Förutom fortkörningar rent allmänt handlar det om oaktsam och ofta direkt vårdslös körning. Oviljan att hålla säkert avstånd är notorisk. Väldigt många kör så nära att ett plötsligt stopp blir omöjligt utan att smälla i bilen framför – en häpnadsväckande brist på respekt för andra människors liv och hälsa.

Något som inte syns visuellt i trafiken men väl i olycksstatistiken är körning utan bilbälte. Omkring en tredjedel av de som omkommer i personbil är obältade.

Så ja, för att minska trafikdöden måste trafikmyndigheter och polis, liksom politiker som anger prioriteringarna, höja sig ytterligare. Men det gäller även bilförarna.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

TrafikverketBiltrafikKrönikatrafiksäkerhet
Relaterat