Se och lär av Eskilstuna!

Signerat av Susanne Nyström

De flesta elever har idrott två gånger i veckan. Rör man sig knappt någonting utöver det, kanske bara enstaka promenader till och från skolan, motionerar man på tok för lite.

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Och så är det tyvärr för de flesta.

WHO rekommenderar 60 minuters måttlig fysisk rörelse per dag. I Danmark, som ur den här aspekten är ganska likt Sverige, kommer 10 procent av killarna och 2 procent av tjejerna i tioårsåldern upp till det (Dagens Industri, 23/4).

Inaktiviteten slår inte jämnt. Barn från socioekonomiskt starka hem idrottar i högre utsträckning än barn i utsatta områden, och förutom att ständigt stillasittande leder till ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, demens, diabetes och övervikt, finns det ett starkt samband mellan träning och goda skolresultat.

Därför är det varmt välkommet att Eskilstunas barn- och utbildningsnämnd sannolikt snart kommer att besluta att alla grundskoleelever ska ha ytterligare 90 minuters rörelse i veckan. Det vill säga en halvtimmes organiserad aktivitet de dagar som eleverna inte har idrottsundervisning, så att alla elever får daglig motion, och därmed något längre skoldagar.

Vad aktiviteterna ska bestå av blir upp till varje skola, och eftersom den dagliga rörelsen inte är angiven i läroplanen är friheten stor. Det gör att verksamheten lika gärna kan ledas av fritidspedagoger som av lärare eller representanter för föreningslivet, om skolorna inleder den sortens samarbeten. Det betyder också att det finns utrymme för flexibilitet och för att eleverna kan delas upp i grupper, så att fler får ägna sig åt motionsformer som de gillar, vilket ökar chansen att elever som annars mest sitter stilla hittar rörelseglädjen.

Men, för att vara den som häller smolk i bägaren. Det räcker inte att enskilda kommuner och skolor tar den här sortens initiativ, även om det är oerhört bra att Eskilstuna går i bräschen. Krav på daglig rörelse, åtminstone i låg- och mellanstadiet, bör skrivas in i läroplanen.

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och ska främja elevhälsan. Då räcker det inte med idrott två gånger i veckan.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

HälsaKrönikaLedareMotionskola och utbildning
Relaterat

Mest delat denna vecka