Tänk i tid på regn och storm

Signerat av Åke Wredén
annons

En del dagar är det extra trevligt att inte bo i Texas.

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Både livet och kommunernas planering är enklare där tornado eller tropisk orkan är helt bortom det sannolikas gränser.

På stora delar av klotet är naturkatastrofer en större risk, och de kommer tätare än i Nordeuropa. Dessutom kan risken tillta med höjd genomsnittstemperatur i atmosfären. Det är också värt att tänka på. Utsläpp av koldioxid och metan sker lokalt. Men de får konsekvenser globalt, och kan ofta slå hårdare där människor är fattigare och mer utsatta. Där är Texas, en delstat som är mer rik än välstyrd, inte så illa ute

I delstaten finns inte bara en stor del av USA:s oljeindustri, utan också en del av det mer arroganta förnekandet av vetenskapens klimatvarningar. Dessutom har de byggt mycket på låglänt mark som är utsatt för både störtregnen och stormfloderna från havet vid mer elakartade orkaner.

Sådana orkaner är ingen nyhet, för 117 år sedan gjorde en orkan kaffeved av en stad i Texas. 8000 människor dog.

Det är farligt att slarva med såväl de fossila utsläppen som med säkerhetsmarginalerna i byggande och samhällsplanering. Det bör inte glömmas bort i Sverige heller, med kallare men snällare väder.

De monsunaktiga regnmängderna i Texas kom av att ovädret stannade upp så att störtregnen inte flyttade sig inåt land. Sådant händer i Sverige också, ofta i augusti. 1997 föll bortåt 400 millimeter på en natt över Fulufjället i Dalarna, en obebyggd plats turligt nog. Förstörelsen av skog och terräng var dramatisk. 2004 fick Sunnemo by i Värmland över 200 millimeter på tio timmar.

I kommunal planering och hos dem som bygger får inte mannaminnet vara för kort. Vattenmassor som finns att se kanske vart hundrade år kan ställa till sammanbrott i kommunala ledningsnät och förstöra hus och mycket annat. En del sjöar och vattendrag kan vara påtagligt farliga grannar, och marginalen i höjdled ska inte vara för liten. Till och med den vanligen stillsamma Mälaren kan vid olyckliga kombinationer av snösmältning, regn, hård blåst och lågt lufttryck svämma över rejält.

Börjar en höjning av havsytan gå fortare än landhöjningen kan marginalerna vad gäller Mälaren behöva ökas, och det med god framförhållning.

Och orkaner behöver inte ha Texasformat för att vålla kaos och elände.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

MälarenKlimatLedareVattenväder
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka