TT blev ett verktyg i rysk regimpropaganda

Signerat av Alex Voronov

Förra söndagen gick rysk militär till angrepp mot tre fartyg ur ukrainska flottan vid Kertj-sundet, som förbinder Svarta havet med Azovska sjön. Fartygen besköts, bordades, tvingades till en hamn på Krim och 24 ukrainska sjömän togs till fånga.

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Världspressen skrev. Det gjorde även den svenska nyhetsbyrån TT som bifogade en faktaruta. Den var bedrövlig.

Kriget i östra Ukraina kallas ”inbördeskrig” och starten på den ryska ockupationen av Krim beskrivs på följande sätt: ”På Krim byttes den ukrainskvänliga regeringen [...] ut mot en ryskorienterad administration som begärde stöd från Ryssland. I slutet av februari 2014 intog prorysk milis flera byggnader i Krims huvudort Simferopol”.

Är ”inbördeskrig” en rimlig beteckning på kriget i östra Ukraina? Det har inhemska inslag, men i allt väsentligt är det fråga om rysk aggression. Utan ryska vapen, ryska pengar, rysk militär träning, ryska stridande frivilliga, ryska legosoldater med uppdrag från ryska staten och reguljära ryska förband, utan massiv rysk propaganda från dag ett, hade det inte varit något krig.

Att definiera den tidigare regeringen i den autonoma republiken Krim, en del av Ukraina, som ”ukrainskvänlig” är lika absurt som att kalla regeringen på Åland finskvänlig.

Att hävda att regeringen på Krim byttes ut, underförstått, i en folklig revolt och att den nya regeringen begärde hjälp från Ryssland, är ren historieförfalskning. Regimbytet genomfördes 27 februari 2014 av Ryssland. Ryska specialstyrkor utan nationsbeteckningar – inte någon ”prorysk milis” – tog kontroll över parlamentet. Ett oklart antal ledamöter släpptes in i byggnaden. Inga medier tilläts närvara. I en procedur som aldrig dokumenterades byttes premiärministern ut mot en rysk marionett.

Efter kritik i sociala medier försökte TT reparera skadan. Man bad om ursäkt för någon sorts handhavandefel och skickade ut en ny faktaruta. Formuleringarna om inbördeskrig och prorysk milis är borta. Men den förljugna beskrivningen av bytet av Krims regering, som ska ha begärt stöd från Ryssland, är kvar. Trots att felet har påpekats.

Detta är djupt problematiskt. TT är Sveriges främsta nyhetsredaktion. Dess artiklar publiceras i en omfattning som ingen annan nyhetsförmedlare kommer i närheten av. Hos många mediehus, däribland vårt, sker publiceringen på sajter automatiskt. Det innebär att vi överlåter en stor del av den redaktionella bedömningen till TT, men sitter kvar med ansvaret.

Den tekniska hanteringen av TT-texter och deras enorma spridning gör att fel aldrig kan rättas på ett heltäckande sätt. Vissa redaktioner kan gripa in själva. SVT gjorde det denna gång. Faktarutan plockades bort. Nyhetschefen skrev en förklaring.

Men det är ett undantag. På så gott som alla nyhetssajter som publicerar TT-artiklar ligger den felaktiga faktarutan kvar, ofta i ursprunglig version.

Det går kanske, men bara kanske, att ha förståelse för att något har gått snett när Utrikespolitiska Institutets information om Krim överfördes till en redaktionell faktaruta. Men det går inte att acceptera att Sveriges främsta nyhetsredaktion saknar grundläggande kompetens i sin bevakning av Östeuropa. Hade man haft det, hade sådana fel aldrig ha slunkit igenom.

Det går heller inte att acceptera att TT har kvar förljugna uppgifter i sin ”rättade” version och att nyhetsbyrån förlikar sig med att vara ett verktyg i rysk regimpropaganda.

Läs också

( 13 st )

Läs mer om dessa ämnen

KrönikaLedareRyssland
Relaterat