Val mellan lön och pension

Signerat av Åke Wredén

Finns något annat ämne än pensioner där så många felaktigheter upprepas så ofta?

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

När nya pensionssystemet gjordes klart ville LO och S att det som skulle sättas in varje år inte skulle bli 18,5 procent på arbetsinkomsten utan 17,21 procent. Det fanns oro för att högre pension skulle ge för lite att fördela i avtalsförhandlingar. Andra gick med på 17,21, och mellanskillnaden har tagits ut i lön. I motsvarande mån är pensioner nu lägre. Det var misstag, har det visat sig, orsakat av pessimismen under 90-talets krisår.

Tidigare i år ångrade Socialdemokraterna misstaget. Insättningen till varje individs pension borde bli som fem partier först var ense om, 18,5 procent. Då blir löneutrymmet mindre, i stället för lön nu får individen pension senare, från sitt personliga konto.

Ändå fanns borgerliga tidningar som skällde på detta som skattehöjning, utan hänsyn till att pensionssystemet sedan årtionden har personliga konton, och nu inte är en stor kaka av skattetryck.

Lika svårt tycks en del skribenter ha att inse varför mer från individens personliga konto betalas ut i början av pensionstiden än i slutet. Det är ett mycket vanligt önskemål att i början ha ett mer aktivt liv med högre konsumtionsutgifter än i slutet av pensionstiden. Därför är utbetalningen, under fullständig politisk enighet, omfördelad i tiden, så att det i genomsnitt ändå ska gå jämnt ut. Pensionen fastställs med ett påslag, och det beräknas som ett förskott på framtida ekonomisk tillväxt, och den antas bli 1,6 procent per år. Vid varje års indexering av inkomstpensionen dras samma 1,6 procent av, och därmed går det jämnt ut, i snitt.

Viljan att förstå detta saknas ibland, som då Expressen i våras vimsade om att staten "mjölkar" pensionärerna på de 1,6 procenten. I sommar har Dagens Arena haft en artikel där den erfarne Björn Elmbrant, med bakgrund på Sveriges Radio, utan eftertanke återgav en rövarhistoria om att de 1,6 procenten var en förlust som uppstått genom att PPM-delen av pensionssystemet försvagat pensionerna. Ack! Allt blev fel. De 1,6 är ingen förlust för pensionärer. De har inget att göra med PPM, och PPM-delen har i någon mån stärkt pensionerna.

Expressen, Dagens Arena och andra bör se upp bättre – och inte gå på det som sprids av dem som hellre vill ha ilska än fakta.

Läs mer om dessa ämnen

AvtalsrörelsenLedarepensioner