Åke Wredén, ledarskribent på Eskilstuna-Kuriren.

Volvo CE visar styrka

Signerat av Åke Wredén

Goda konjunkturer kommer och går.

Den signerade ledartexten är skriven av en medarbetare på tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Ska ett stort verkstadsföretag kunna göra väl ifrån sig i bättre tider krävs styrka, förutseende och uthållighet för att komma igenom de sämre.

Volvos bokslut i onsdags illustrerar detta. Under den internationella finanskrisen 2008-10 och en del kraftiga svängningar i gruv- och anläggningsverksamhet var det mer än motigt. Det möttes med teknisk förnyelse och finansiell uthållighet. Frukter skördas nu, så att det går att förbereda sig för ekonomiska väderomslag.

Allt detta gäller inte minst Volvo CE. Från 2016 till 2017 ökade antalet levererade maskiner med nästan en fjärdedel. Att utvecklingen åter vände uppåt kraftigt i Kina, där försäljningen fördubblades, syntes än mer i den andra, Kinabaserade delen av Volvos Construction Equipment, där varumärket är SDLG. Dess leveranser ökade med 90 procent. Sammanlagt blev det 45 procent i verksamheten med anläggningsmaskiner.

Väl så intressant är bredden i den internationella återhämtning som nu syns även i Volvo CE, som på två år rört sig från förlust till ett rörelseöverskott på bortåt två miljarder kronor för ett enda kvartal. Uppgången i Europa är påfallande, den kommer senare än i USA, där den började långt innan den osannfärdige Trump började ta åt sig äran för det andra uträttat.

Trump är inte ensam om att göra detta, inte heller om att ha eftersägare som är ekon av hans självhyllningar. Volvo CE:s uthållighet och starka utveckling inom Volvokoncernen belyser hur fel den tidigare delägaren Cevian och dess chef Christer Gardell hade, som satte styckning av koncernen i centrum för en strategi. Gardell kunde så småningom sälja Cevians aktiepost med god vinst, och han sålde till Kina. Han hyllas i stor stil på ledarplats i Dagens Industri.

Men det är Volvos företagsledning som med sin industriella uthållighet och förnyelse åstadkommit det Cevian tog ut som vinst. För hela Volvokoncernen – inte minst för dess del i Eskilstuna – liksom för anställda och leverantörer i Sörmland och på många håll i världen, finns anledning att glädjas. Åt framgången förstås, men även åt att Cevians villospår inte följdes.

Världskonjunkturer växlar, men näringslivsklimatet i Sverige behöver hela tiden vårdas. På flera sätt bör det förbättras, inte bara för Volvos skull.

Läs mer om dessa ämnen

VolvoLedare