Det var i april 2018 som Tom Alandh fick tillstånd av anstaltens säkerhetsgrupp att intervjua fången tillsammans med en fotograf och teknisk utrustning. I villkoren angavs bland annat att materialet på minneskortet kunde kontrolleras i efterhand. Men när besöket genomförts vägrade dokumentärfilmaren att lämna det ifrån sig till personalen och hänvisade till yttrandefrihetsgrundlagen. Vakthavande befäl kontaktade beredskapsorganisationen och anstaltschefen, som beslöt att minneskortet inte skulle kontrolleras.

Senare anmälde Tom Alandh anstalten till JO och ifrågasatte bland annat om beslutet om granskning av ljudmaterialet var förenligt med anskaffarfriheten och censurförbudet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Ingen överträdelse av censurförbudet skedde då minneskortet inte granskades men JO konstaterar ändå att en myndighet inte ska "meddela förbudsliknande förhållningsregler som det inte finns laglig grund för". Inte ens ordnings- eller säkerhetsskäl räcker för att upphäva detta.