Litteratur Bokförlaget Norstedts planerar att införa två nya prisgrupper för pocketböcker, kategorier som ska döpas till L och M och ha rekommenderade priser på 41 respektive 44 kronor. Nu befarar många bokhandlare att det kommer att trissa upp priserna på pocketböcker och minska försäljningen, rapporterar Svensk Bokhandel.

Tror man inte att försäljningen går ner när man höjer priserna är man fel ute. Det är väldigt kortsiktigt, säger Torbjörn Elbe, försäljningschef på Pocketshop.

Försäljningen av pocketböcker minskade med 6,7 procent under 2019 jämfört med 2018. Samtliga bokhandlare som tidningen pratat med är skeptiska mot de nya priskategorierna, som främst kommer att gälla överblivna böcker från ett års utgivning, den så kallade backlisten. Enligt Norstedts försäljningschef behöver man höja priserna för att kunna ha kvar äldre titlar i lager.

Bokhandlarna säger att de nu kommer att överväga att bojkotta kategorierna L och M, när de väl införs.