Duon Pedro Vaz och Jeffersson Amorium spelar på kombinationen tiosträngad viola caipira och elbas och presenterar sina instrument i en konsert som spänner över en rad stilar. På repertoaren står bl a  Beatles, Dominguinhos, Led Zeppelin, Hermeto Pascoal ochJacob do Mandolin. Båda har varit studenter på Musikhögskolan i Örebro och spelat över hela världen. Fritt inträde. 

 

P