• Klosters kyrka x 2. Mats Eriksson i föreningen Kultur och Kvalitet lägger bilden intill förlagan. Foto:
  • Petter Wrigstads bilder påminner om Brueghels. Det dräller av detaljer.
1/

Dags för Folk och Kultur: Klosters kyrka ur ny vinkel

Eskilstuna

Med små tunna streck i tusch ger konstnären Petter Wrigstad ett helt nytt perspektiv på Klosters kyrka. När Folk och Kultur drar i gång i Eskilstuna i veckan är hans detaljrika bilder en del av utställningsprogrammet.

För snart fyra år sedan ställde Petter Wrigstad ut på Ebelingmuseet och på kulturkonventets andra dag, torsdag den 7 februari, kommer han och museets intendent Maria Hallberg att berätta om hur de jobbade fram utställningen i Torshälla.

Petter Wrigstad lägger ned stort arbete på sina bilder och går grundligt till väga. Efter att ha fotograferat av sina objekt tecknar han dem i svart tusch och färgpenna. Ett grannlaga arbete som ofta tar mycket lång tid. Resultatet är säregna porträtt där gamla välkända kyrkor, slott och andra kåkar förvandlats till något som får åskådaren att tänka på en målning av 1500-talsmålaren Brueghel - här finns hur mycket som helst att kolla på!

Petter Wrigstad återfinns till vardags på Medis 5 som håller till på Södermalm i Stockholm. Men kopplingarna till Eskilstuna är flera. Att just Klosters kyrka finns med bland hans bilder beror på att hans farfar en gång i tiden bodde i stan och arbetade på Eskilstuna-Kuriren. Petter Wrigstad har ofta besökt Eskilstuna tillsammans med sin familj. Den andra Eskilstunaanknytningen är Mats Eriksson, ansvarig för Medis 5 och uppväxt i Hållsta - där hans pappa Arnold en gång i tiden var med och startade det som så småningom skulle bli Eskilstunarevyn.

– Pappa största fritidsintresse hade alltid varit idrott, men samtidigt som jag flyttade till Lund för att plugga drama - så tog han plötsligt på sig glitterhatten och började skriva revytexter, säger Mats Eriksson.

Medis 5 bedrivs inom studieförbundet Sensus hägn och Mars Eriksson säger att han alltid känner ambivalens när han ska beskriva verksamheten.

– Vi gör musik- och teaterföreställningar, film, konst och poesi med ambitionen att hålla en hög konstnärlig nivå. Men svårigheten man alltid hamnar så fort begrepp som "omsorg" och "daglig verksamhet" finns med - är en uppdelning av människor.

Mats Eriksson vill komma runt beteckningen "personer med funktionsvariationer".

– Jag ser oss som 30 kulturarbetare som arbetar med olika former av konstnärligt uttryck.

Under Folk och Kultur medverkar även sångarna Harri Raatikainen och Kent Sidvall från Medis 5 med sin musikföreställning "Allt blir bättre på finska".

Folk och Kultur

Kulturpolitiskt konvent 6-9 februari 2019 med seminarier, workshops och kulturarrangemang. Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.

Artikel 30 in your face

Programpunkt som vill lyfta funktionsrätts-konventionens artikel 30 om alla människors rätt till kultur med fokus på producentperspektivet. Medverkar gör Mosaikteatern med föreställningen IMAGO, konstnären Petter Wrigstad och sångarna Harri Raatikainen och Kent Sidvall med musikföreställningen "Allt blir bättre på finska". Arrangör: Föreningen Kultur och Kvalitet. Plats: Eskilstuna teaters lilla scen. Tid: Torsdag den 7 februari 14.30.

Läs mer om dessa ämnen

Kultur NöjeKonst