Frågan blir ett tema och två samtal under konventet Folk och kultur som hålls i Eskilstuna i februari nästa år.  

Det avslöjar nu konventets två kuratorer, Per Schlingmann och Lise Bach Hansen.

Samhälls- och kulturdebatten domineras i hög grad av auktoriteter som sitter på maktpositioner. Men förmår de på allvar leverera de idéer, det nytänkande och de utmanade förslag som krävs för att lösa vår tids problem? Om demokratin ska befinna sig i konstant utveckling för att svara mot våra utmaningar, behöver vi isåfall fler oberoende tänkare?

Lise Bach Hansen samtalar med tre tidigare nordiska ministrar om detta och Per Schlingmann samlar unga opinionsbildare för ett samtal kring samma ämne.