Flen På söndag, den 15 september, öppnar utställningen ”Tre tolkar Josef Frank” på Orresta gård i Flen. De tre uttolkarna är konstnärerna AnnMargret Johansson Petersson, Christina Lindblom och Gun Haglund - som var och en tagit sig an Josef Franks mönster i textil, grafik respektive skulptur.