Makalöst och heroiskt när Tengstrand tolkade Beethoven

Recension

Som sin tids främste pianist, musikarkitekt och den som slog upp porten till 1800-talets musik: Giganten Beethoven, en av historiens allra största inom den seriösa musiken!

Och bara Beethoven blev det på lördagen, då klaverlejonet Per Tengstrand konserterade: Spöksonaten, Sonaten ”Till Thérèse” samt den väldiga Appassionatan, en musikens otyglade vulkan!

Tengstrand räknar vi till landets pianoparnass: Han spelar innevarande år Beethovens samtliga 32 (!) sonater! Tengstrands spel utmärks av en ekvilibristisk teknikbriljans, diamantskarp profilering av temata, fabulöst storslagna stegringar och dynamiskt gigantiska kulminationer som Beethoven i sin dövhet torde kunna ha hört!

De tre sonaterna tolkades med heroisk dramatik där allt fanns och intet fattades. Beethovens grundpelare – ljus och mörker, lust och lidande och de typiskt våldsamma kontrasterna av nyanser färgade sonataftonen.

Spöksonatens rastlöst flammande musikprofiler och tonsättarens enorma förmåga att bearbeta alla temata kunde inte undgå någon lyssnare!

Till Thérèsesonatens lyriska musik med sin blommande melodik och cantabla uttryck bjuder också på virtuost hisnande partier som avslöjar sin upphovsman. Tengstrand bjöd sin publik på en ytterst personligt hållen tolkning.

Den voluminösa Appassionatan tillhör repertoarens väldigaste opus, och är kanske Beethovens mörkaste och mest dramatiska sonat, ett sonatrepertoarens rytande lejon!

Tengstrand missade inte en enda detalj i sin ytterst imponerande tolkning av verket, där den ohyggliga urkraften i ackorden hotade att slå hål i flygelbottnen för att rätt tolka musikens gränslösa ursinne!

Vilken klangpalett!

Tack, Per Tengstrand.

Beethovenafton

Per Tengstrand, piano

Församlingshemmet

Flen

Läs också

( 10 st )

Läs mer om dessa ämnen

Kultur/NöjeMusik
Relaterat

Mest delat denna vecka