Beskedet om stödet från Statens kulturråd offentliggjordes i slutet av veckan. Mikael Palo, chef för kultur och utbildning i Region Sörmland, är nöjd.

– En dynamisk och innovativ kulturverksamhet är alltid stadd i utveckling, och kan leda till ett nytt och utökat kulturutbud, nya arbetssätt och en ökad delaktighet och samverkan. En statlig medfinansiering ger stöd i det arbetet, säger han, och fortsätter.

– Det är glädjande att kulturrådet sett möjligheterna i vårt utvecklingsarbete i Sörmland.

Sörmlands museum tilldelas den största summan, totalt 700 000 tusen kronor. Pengarna ska i huvudsak gå till att utveckla det som museet kallar för ”Berättande samlingar”. Det syftar till att ytterligare levandegöra historien genom att presentera utställningar på nya och innovativa sätt. Utöver det kommer pengarna gå till att förbättra tillgängligheten för flera av museets målgrupper, bland annat för personer med funktionsvariation.