Biblioteksdebatten förs över professionens huvuden, ansåg paneldeltagarna Anna-Stina Takala, Anja Dahlstedt och Karin Linder. Foto:

"Orättvist fokus på biblioteksstök"

Eskilstuna

Kulturminister Alice Bah Kuhnkes uttalande om att bibliotek ska vara bibliotek och inget annat – var inte så populärt när bibliotekens plats i kulturdebatten diskuterades under programpunkten "Bibliotek som symbolfråga" på torsdagen.

På plats var Anja Dahlstedt och Anna-Stina Takala, verksamhetschef respektive verksamhetsutvecklare på biblioteken i Botkyrka kommun samt Karin Linder, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening.

Bakgrunden var de senaste årens rapportering kring bibliotek som tvingas stänga på grund av stök, bibliotek som JO-anmälts för att de inte köpt in vissa böcker eller tidningar och diskussionerna om huruvida "tysthetsnormen" är relevant eller inte på ett modernt bibliotek.

Ofta har just Botkyrka kommun varit på tapeten när debattvågorna gått höga. Anna-Stina Takala menade att kommunen orättmätigt blivit en symbol för diverse föreställningar om problem på bibliotek och att det är svårt att nå ut med en annan, mer relevant bild.

– När Botkyrka under en tid stängde ned ett bibliotek var uppmärksamheten stor. Men när det öppnade igen var det inte lika intressant att rapportera. Det är som att om man löser ett problem - så passar det inte längre in i berättelsen om Botkyrka.

Anja Dahlstedt menade att eftersom i princip alla har en relation till biblioteket så finns också en nostalgi omkring institutionen. Biblioteket ska vara precis som det alltid har varit och motsvara den bild man själv har av ett bibliotek. Den bilden kan variera stort från person till person. Och således kan till exempel en kulturministers föreställning vara helt annorlunda från, säg, en förortsbibliotekaries.

Och Karin Linder tyckte att professionen, det vill säga bibliotekarierna själva, alltför sällan fått komma till tals.

– Debatten lider av att man inte pratar med bibliotekarierna och tar reda på hur saker och ting faktiskt förhåller sig. I Sunne stängde biblioteket på grund av stök. När man gick till botten med problemen visade det sig att det fanns en busshållplats precis utanför som inte hade något tak. Därför sökte sig ungdomarna in på biblioteket och väntade där i stället.

Att biblioteken numera ofta ses som en helt neutral plats kan också ligga i fatet, framhöll Anna-Lisa Takala:

– Det finns en motsättning där. Historiskt har biblioteken inte alls varit neutrala utan en uppfostrande plats för människor som vill förkovra sig. Bildningstanken är en del av folkbibliotekens ursprung.

Läs mer om dessa ämnen

Folk och KulturBibliotek