1959 packade fyra äventyrslystna Gillbergakillar in tält och sovsäckar i PV:n och tog sig hela vägen till Italien. Foto:

Skrönor och porträtt från Gillberga-Lista

Litteratur

Koll på att kopparsmedjan i Rademacherområdet härstammar från Lista? Eller att fan själv en gång såg till att det inte gick att gå på julotta i Gillberga kyrka?

Varje år ger Gillberga-Lista hembygdsförening ut en samling bygdeberättelser. I 2018 års version har både historien om kopparslageriet som en gång huserade i det gamla mejeriet i Lista och fyra sägner från trakten fått plats. De sistnämnda har plockats fram från dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala och berättar samtliga om oförklarliga händelser som snudd på skrämt slag på sina sagesmän och kvinnor: Lagårdstroll, varsel om likfärder och spökande jungfrur.

Att Torgny Segerstedt, en av få som vågade stå upp mot Hitler under andra världskriget, har släktrötter i Listas kaplansgård är okänt för de flesta, i "Bygdeberättelser 2018" har han fått ett eget kapitel. Ett annat avsnitt handlar om den så kallade patronatsrätten som innebar att den som bidragit till en kyrkas bygge eller underhåll också hade rätt att bestämma vem som skulle anställas som präst. Från 1100-talet fram till 1922 hade innehavaren av Biby gård den patronatsrätten i Gillberga.

Men årets upplaga av hembygdsföreningens bygdeberättelser innehåller också en rad nutida Gillberga-Lista fenomen: Traktorrallyt, yogastudion på magasinet och ett reportage från socknarnas sista existerande mjölkgård. Därutöver berättar Gillberga skolas nuvarande sjätteklassare om sina framtidsplaner och dessutom porträtteras bygdeprofilerna, Karl-Lennart Arvidsson och Aina Karlsson - liksom torghandlarna Gösta och Iris Eriksson som under många år körde sin Volvo Duett från Motorp in till Fristadstorget med bilen lastad med grönsaker, blommor och ägg.

Läs mer om dessa ämnen

GillbergaKulturhistoria