• Ola Engelmark vill inspirera skogsägare till att hitta andra sätt att bruka och tjäna pengar på sin skog än att hugga, plantera nytt och vänta i 100 år på nästa skörd. Foto:
  • Högtorps verkstad där nya produkter skapas. Foto:
1/

Vill locka fram det skogstokiga

Litteratur

Vilken typ av skogar vill vi ha i framtiden? Finns det fler sätt att tjäna pengar på skogen än att fälla träd? Det är några av frågorna som författaren och forskaren Ola Engelmark ställer i sin bok "En skog av möjligheter".

Skogen och naturen är het just nu. Den hyllas och skildras i litteraturen och omskrivs i såväl livsstilsmagasin som på kultursidor. Utbrända människor som törstar efter frid och meningsfullhet har upptäckt skogens läkande kraft och tar trendiga skogbad eller checkar in i skogskojor utan vattentoalett.

Men - efter drygt hundra år av svensk skogspolitik präglad av trakthyggesbruk, som är skognäringens eget ord för ett system med kalhuggning och återplantering med ett enda trädslag som ska vara rationell, produktiv och förse marknaden med virke, massaved och bränsle, har den biologiska mångfalden minskat och priserna för virket sjunkit. Mindre skogsägare brottas med dålig lönsamhet när de verkar på samma villkor som de stora skogsbolagen.

Metoden är sanktionerad från högsta ort. 1903 kom den första skogsvårdslagen var syfte var att få fram råvara med vilket folkhemmet och det svenska välståndet skulle byggas. Fortfarande i modern tid tvingade lagen skogsägarna att avverka. Först 1993 kom den skogslag vi har i dag där avverkningsplikten är borta.

– Men det finns fortfarande en föryngringsplikt, säger Ola Engelmark.

  • Ett av Sörmlands största trakthyggen finns i Bälgviken, det är lite drygt 40 hektar. Foto:
  • Picklade granblommor är en produkt med råvaran hämtad ur Ola Engelmarks skog. Foto:
1/

Vi träffar honom på den egna gården i Mellösa. Drygt 70 hektar stor med olika typer av skog på och en mangårdsbyggnad från 1700-talet. Ola Engelmark är inne i sin tredje karriär, berättar han. Han började med att utbilda sig till biolog och fortsatte med att forska i skogsekologi och verka som lärare vid universitet i Sverige och Kanada. Sedan blev han myndighetschef. Numera är han författare, debattör och skogsföretagare som tjänar pengar på sin skog genom att koka sylt av barr och göra pickles av granblommor skördade på den egna gården.

Med boken "En skog av möjligheter" vill Ola Engelmark ställa frågor och inspirera. Han ger exempel på hur dålig lönsamhet det är för en liten markägare att avverka, samtidigt som hen står med kravet på att återplantera, en massa arbete och kostnader som inte går att kapitalisera inom den egna livstiden. Om man därtill lägger aspekter som hotad biologisk mångfald och vår totala okunskap om vad som behövs i framtiden, står det klart att man i många fall lika gärna kan låta träden stå kvar.

– Kliv ut ur den olönsamma granskogen! säger Ola Engelmark lite tillspetsat, väl medveten om att hans teser inte kommer att gå hem i alla stugor.

Han vänder sig i första hand till privata skogsägare, som tillsamman äger ungefär hälften av Sveriges skogar.

– Tillsammans kan vi utmana skogsindustrin att producera på ett annat sätt.

  • Biologisk mångfald kräver fler biotoper än planterad granskog och kalhyggen. Ola Engelmark vill peka på fler sätt att bruka skog. Foto:
  • Just nu skördas granskott på Högtorp. De förädlas till granskottsolja. Foto:
1/

Men redan i dag kan man låta fantasin flyga och testa nya affärsmodeller och idéer. Nyckeln är förädling, enligt Ola Engelmark. I boken beskriver han olika skogsägare som hittat alternativa sätt att bruka sina skogar. Som Virå bruk i Björkvik, som säljer jakt- och matupplevelser och Urnatur i Östergötland som erbjuder skogturister boende i trädhus och kojor.

– Man kan gott vara lite skogstokig!

Ola Engelmark

Docent i skogsekologi, skogföretagare och författare.

Driver Högtorp Gård i Mellösa tillsammans med hustrun Lena Engelmark Embertsén, som specialiserat sig på livsmedelsproduktion baserad på vilda växter.

Aktuell med boken "En skog av möjligheter" på Carlssons bokförlag.

Möt författaren som vill göra oss skogstokiga

"Det är dags att komma ut ur den olönsamma granskogen", säger Ola Engelmark.

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

MellösaKultur/NöjeLitteraturSkogsbruk
Relaterat