Regler Kuriren Cup


Tävlingsbestämmelser för Kuriren Cup 2017 är sanktionerade och antagna av Södermanlands Golfdistriktsförbund.

Kval på hemmaklubbarna: Foursome matchspel.
Matcharrangemang I foursome erhåller sidan en gemensam spelhandicap lika med spelarnas genomsnittliga spelhandicap. Kontrollera i slopetabellen hur många slag respektive spelare får, lägg ihop lagets antal slag, dela sedan med två. Halva slag höjs till närmaste heltal. Sidan med det högre spelhandicapet får tillgodogöra sig hela skillnaden mellan sidornas spelhandicap. Startlistan bestämmer honnören på första tee.

“Andra chansen ”
Lördag 17 juni på Strängnäs Golfklubb får par som åkt ur kvalspelet chansen att “bakvägen” ta sig till finalen söndag 18 juni. Det lag som vill ta den chansen anmäler sitt lag (samma spelare som kvalade) till Strängnäs GK och betalar 150:-/lag. Max antal lag är 60 – först till kvarn gäller. Första anmälningsdag är 12 juni och sista 15 juni kl 16.00. Här handlar det om samma spelsätt som i finalen foursome slag (klass 1) och foursome poängbogey (klass 2). De tre bästa resultaten i respektive klass vinner en plats i finalen.

Särspel 
Vid lika resultat efter 18 hål ska matchen avgöras genom särspel hål för hål, med start på det hål där matchen började (normalt första hålet). Handicapslag fördelas likadant som under ordinarie rond. Spelare som ska spela särspel bör ges företräde på första tee.

Matchrapportering 
När matchen spelats skrivs resultatet in på spelschemat och därmed är resultatet fastställt enligt regel 5-2.

Finalspel 
Finalen 2017 spelas på Strängnäs Golfklubb söndag 18 juni med första start klockan 07.30.

Deltagare 
Till finalspel får varje klubb skicka deltagare i förhållande till antal anmälda par i kvalspelet. För varje påbörjat åtta par går ett par till final.

Handicap 
I finalen samt i Andra chansen krävs att båda spelarna har EGA Exakt Tävlingshandicap för att få deltaga. Spelarna måste ha registrerat fyra sällskaps- eller tävlingsronder under 2017.

Spelform
Spelform i finalen är foursome slagtävling i klass 1 och foursome poängbogey i klass 2. Finalisterna delas i två lika stora klasser.

Lottning
Inför finalen på Torshälla Golfklubb presenteras startlistan snarast på ekuriren.se samt i papperstidningen fredag 16 juni.

Domare
Representant från Södermanlands Golfförbunds tävlingskommitté.

Tävlingsledning 
På respektive klubb utsedda tävlingsledare.

Sanktion 
Tävlingsbestämmelserna är godkända och sanktionerade av SöGDF:s tävlingskommitté.