Tidigare har ofta fältet lämnats ganska fritt för langare, och det har möjliggjort inkomsterna till ligor som nu skjuter på varandra. Förändringen av polisens arbetsmetoder som numera kommit i gång kan betyda mycket. Foto:

Alltför många ger ligorna inkomster

Ledare

Missing People har gjort en hel del nytta.

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Nu har de hjälpt polisen och hittat den AK 47:a som användes då en polistjänstemans hem i Västerås besköts. Vapnet hittades när Missing People sökte genom ett markområde för att leta efter en person – och ett anhållande har sedan skett i Sörmland.

En tillfällighet? Inte bara. Polisen kan ofta ha hjälp av tips och observationer från allmänheten. De som håller ögonen öppna och ringer polisen kan lämna viktiga bidrag.

Många, både privatpersoner och företag, kan ibland underlätta för polisen och bidra till ett tryggare och mer välordnat samhälle. Det handlar sällan om så spektakulära saker som ett undanstoppat automatvapen.

Så mycket vanligare är valsituationer där det går att förebygga brott eller att göda den kriminella hanteringen – genom att minska eller öka det ekonomiska utrymme som är kriminalitetens näring och skapar mycket av den otrygghet människor upplever i vardagen. Enligt Brottsförebyggande rådets senaste stora enkät är den upplevda otryggheten tillbaka på nivån från 2006. Under en rad år var den mindre stor.

Svarta pengar, bedrägerier, smuggling, langning och häleri ger de kriminella inkomster som är drivkraften för både gängbrottslighet och många andra yrkeskriminella. I kampen om revir för dessa svarta pengar begås flertalet av våldsbrotten med skjutvapen. Pengar som förtjänats med langning betalar skjutvapen och granater som via smugglare inhandlas från undre världen på Balkan.

Främst narkotika och svartsprit, men även sexhandel samt varor och tjänster som säljs så billigt att det verkar osannolikt, är sätt på vilka de kriminella får andra människors hjälp att förbli kriminella – och att inbilla andra att detta ofta så eländiga liv är flott och glamouröst. De som låter pengar gå in i den hanteringen ökar ofrånkomligen den otrygghet som andra oroas av.

Men polisen belastas också av arbetskrävande, svårutredda bedrägerier. På flera slags företag bör det ställas krav på att de anstränger sig bättre för att försvåra nätbedrägerier, identitetskapningar och annat som sätter pengar i omlopp i den kriminella sektorn. Banker och näthandelsföretag kan underlätta eller motverka polisens arbete. Gör de det senare ökar otryggheten och oron för att bli brottsoffer.

Polisens arbetsmetoder har tidigare ofta lämnat fältet ganska fritt för langare, och det har bidragit till inkomster som skapat ligor som sedan skjuter på varandra. Förändringen av arbetsmetoder som numera kommit i gång kan betyda mycket. Men andra behöver då också dra åt samma håll.

Mer kameraövervakning där olagliga aktiviteter dyker upp kan göra stor nytta och öka vanliga människors trygghet. För kommunernas socialtjänst borde det finnas ekonomiskt stöd från staten för att ingripa tidigt när unga är på väg att hamna snett. Faller i stället kostnaden på polis, kriminalvård och sjukvård har den hunnit bli väldigt mycket större (För mer om detta ämne se lördagens ledarsida).

Betydelsen av grundläggande kontroll i trygghetssystem ska inte heller underskattas. Att bedragare kunnat stjäla ur systemet för funktionshindrades personliga assistans har möjliggjorts av att det inte ställts tilläckliga krav på Försäkringskassan att kontrollera att alla läkarintyg är seriösa, och att beviljad assistans verkligen utförs.

Tullen, Skatteverket, men också Försäkringskassan, måste ha viktiga roller. Polisernas antal, eller straffskalornas vidd, är det lättare att skriva klatschiga slagord om. Men ofta är det annat som betyder mer.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

FörsäkringskassanBedrägeriBrottLedareNarkotikabrott
Relaterat