Vaccin räddar liv. Utebliven vaccinering dödar. Foto:

Bra L-markering, men fel metod

Ledare

Beslut ska fattas med öppna ögon. Då krävs korrekt och allsidig information. Särskilt när det handlar om liv och död.

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Tyvärr saknas sakligheten, om inte alltid, så för ofta, när det gäller vaccinering mot mässlingen. Därför är det bra att Liberalerna, som har landsmöte i slutet av veckan, flyttar fram positionerna och markerar vikten av att barn vaccineras.

För ja, vaccinationsprogram räddar liv. Eller vad sägs om följande siffror?

Vid ett mässlingsutbrott i Frankrike 2008 till 2011 rapporterades över 22 000 fall. Nästan 5000 av de insjuknade behövde vårdas på sjukhus och tio dog.

Det låter kanske inte som särskilt många. Men betänk att innan mässlingsvaccination infördes i Sverige, på 1970-talet, insjuknade 10 000 till 30 000 årligen, främst barn. Lägg till att en del fick andra komplikationer. Plötsligt känns tio döda som allt utom försumbart.

Att det sprids osakliga uppgifter på nätet, om allt från att mässling är en harmlös sjukdom till att vaccinet orsakar autism, och att många blivit allt mer skeptiska till vaccination, betyder dock inte att alla idéer för att komma till rätta med situationen är bra. Liberalernas förslag att föräldrar som inte vaccinerar sina barn ska fråntas rätten att välja förskola, är exempelvis fel väg att gå.

Inte minst eftersom det sänder ut väldigt konstiga signaler om kommunen straffar (för så kommer det att upplevas) vissa föräldrar genom att placera deras barn på utpekade förskolor, där det redan går vaccinerade 1-6-åringar. Alternativet är att det bildas särskilda förskolor, reserverade för ovaccinerade, varpå risken för smittspridning vid ett eventuellt utbrott ökar, vilket gör att faran för de ovaccinerade barnen, som inte har valt att avstå från vaccin, förvärras.

I stället för att dra in privilegier bör Sverige antingen slå fast att vaccin är livsviktigt och likt Finland tvångsvaccinera alla, enligt principen att föräldrar inte har rätt att neka sina barn livräddande behandling. Eller så inleder Folkhälsomyndigheten med stöd av vårdcentraler och dylikt en informationskampanj, särskilt riktad till områden och grupper där vaccinationsgraden är låg. Vidare bör vårdcentraler där påfallande få vaccineras sättas under särskild bevakning och stängas om siffrorna beror på att sjukvårdspersonalen sprider felaktiga uppgifter.

För anledningen till att människor i Sverige inte längre dör i mässlingen är inte, som en del verkar tro, att sjukdomen blivit ofarlig eller att vi har hittat ett botemedel. Anledningen är att den nationella vaccinationsgraden är så pass hög att gruppimmunitet uppstått, vilket innebär att människor som inte är vaccinerade, eller som vaccinet inte biter på, skyddas tack vare att ”alla” andra har tagit sina sprutor.

Går graden ner försvinner skyddet. Då kommer barn i Sverige, förr eller senare, att dö.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Ledaresjukvård och hälsa

Mest delat denna vecka

Relaterat