En hyresskuld får inte förfölja en tioåring livet ut

Ledare

Förra året vräktes 15 barnfamiljer med totalt 26 barn i Sörmland. Det är mer än en fördubbling jämfört med året innan och det högsta antalet under mätperioden, som startar 2008 när Sverige införde en nollvision.

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

I en del fall bottnar problemet i olovlig andrahandsuthyrning. Men i regel beror vräkningar på att hyresgästen inte har betalat hyran, och det är ofta inga större summor som saknas. Enligt Kronofogden är hyresskulden inte sällan 10 000 kronor eller lägre, vilket är ett tecken på att fler vräkningar borde kunna förhindras med mer förebyggande arbete. Det är inte minst viktigt nu, när vi dels ser ett trendbrott med fler barn som tvingas från sina hem, dels sannolikt snart kommer in i en lågkonjunktur då fler riskerar att få ekonomiska problem.

Det viktigaste för att undvika vräkningar är att hitta familjerna i tid, vilket i många fall görs. Erfarenheter från kommuner som har satsat på det förebyggande arbetet visar att en framgångsfaktor är att socialtjänsten och de lokala hyresvärdarna har ett organiserat samarbete. Dessutom betonar både hyresvärdar och Kronofogden vikten av att det finns en tydlig kontaktkanal in till socialtjänsten, som ett direktnummer, där ärendet snabbt blir omhändertaget.

Vilken åtgärd som därefter är bäst för varje enskild familj varierar, men om familjen har försörjningsstöd eller bostadsbidrag går det att ordna så att pengarna betalas direkt till hyresvärden, om föräldrarna vill. I andra fall kan socialtjänsten gå in med ekonomisk rådgivning och exempelvis föreslå att hyran betalas via autogiro.

Sveriges nollvision handlar dock inte bara om att undvika tragedier här och nu. Forskning pekar på att personer som en gång har blivit vräkta har svårt att komma tillbaka in på bostadsmarknaden, och en osäker boendesituation har negativ inverkan på barns trygghet, som i sin tur har stor betydelse för deras utveckling, hälsa och skolresultat. Senare i vuxen ålder löper unga som varit med om en vräkning ökad risk för att drabbas av psykisk ohälsa, beroendeproblematik, långtidsarbetslöshet och hemlöshet.

I värsta fall kan alltså en hyresskuld på 10 000 kronor förfölja en tioåring livet ut. Det är en orimlig konsekvens och fler barnfamiljer måste fångas upp i tid.

Läs mer om dessa ämnen

BostadsmarknadenLedareSocialtjänst