"Talmannen förväntas företräda och leda riksdagen som helhet på ett objektivt och partineutralt sätt.” Bertil Fiskesjö, tidigare vice talman (C), statsvetare och författare till "Talmannen i den svenska riksdagen" (2003). Foto:

Enas i talmansfrågan!

Ledare

För 39 år sedan uppstod en blockpolitisk oenighet om riksdagens talmansval.

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Den borde ha klarats ut i samförstånd för länge sedan, men det har länge varit lugna tider och enkla regeringsbildningar, så låsningen från hösten 1979 har inte fått allvarliga följder – inte än.

Inför höstriksdagen i år är läget ett annat. Tidigare har från en sida sagts att största parti alltid borde utse talman, från en annan sida att det block som kan bilda regering alltid borde utse talman.

Den diskussionen bör snarast läggas till handlingarna. För ansvarsfulla ledamöter i demokratiska partiledningar och riksdagsgrupper finns en given utgångspunkt:

Partierna som är underlag för den nuvarande och den föregående regeringen ska gå in för att tillsammans föreslå dels talmannen, dels 1:e vice talmannen, och vinnlägga sig om att de föreslagna har de personliga egenskaper som är betydelsefulla för att kunna sköta talmansuppdraget – inte minst i komplicerade parlamentariska lägen samt i internationell kris där talmansuppgiften också kan få stor betydelse. Möjligen kan man också enas om att nästa gång frågan blir aktuell växla så att talman i första hand utses ur den gruppering där 1:e vice talmannen tidigare hämtats.

Betydelsen av talmansuppdraget ligger inte främst i det som syns mest utåt, att leda kammarens överläggningar och genomföra omröstningarna, en uppgift som roterar mellan talmannen och de tre vice talmännen. I den uppgiften är de hårt bundna av Riksdagsordningens regelverk om beredning och beslut, och av en mycket fast svensk parlamentarisk sedvänja.

Men talmannen är också väktare av grundlagsenligheten i yrkanden och beslut, samt ledare för Riksdagsstyrelsen och skiljedomare och sammanjämkare vid riksdagsarbetets planering.

Ramarna för talmannens uppgifter vid regeringsbildning är bestämda i Regeringsformen.

Hittills har talmannens första förslag till statsminister alltid resulterat i att riksdagen gett den toleransförklaring som gjort att en ny regering kan tillträda. Men i svårlösta parlamentariska lägen har talmannen möjlighet att, om en riksdagsmajoritet inte anger någon annan kurs, ta ledningen och driva förhandlingar för att åstadkomma en regering med viss sammansättning.

Det kan bli fråga om att utnyttja mer än en av de fyra möjliga kammarvoteringarna för att nå klarhet. Det fordras ett säkert parlamentariskt sinnelag, gott omdöme och förmåga att leda komplicerade förhandlingar.

Det kan inte heller bortses från att talmannen i nationella krislägen, genom sina befogenheter enligt Regeringsformen, sitt ledamotskap i Utrikesnämnden och ordförandeskapet i Riksdagens krigsdelegation, kan få ett stort ansvar.

Alla talmannens befogenheter och uppgifter, utom ordförandeskapet i Krigsdelegationen, flyttas över på 1:e vice talmannen vid sjukdomsfall och andra förhinder. Detta talar starkt för att de båda posterna tillsätts i samförstånd mellan partier som bär upp vår samhällsordning – och att talmansposterna inte görs beroende av ett spel med ytterlighetsriktningar.

Förmågan hos de så kallade allianspartierna att vålla osäkerhet där motsatsen skulle behövas är ibland stor. De och alla andra har förstås insett att det blir tidspress efter valet, innan ny talman ska väljas och utskottsuppdragen fördelas. Att de fyra då kommer fram till att de gentemot Socialdemokraterna ska förhandla tillsammans är i sig inte konstigt.

Men i ekot i radion lyckades några gruppledare åstadkomma en bild av att man avsåg att slänga fram ett förslag och i praktiken låta SD-röster i en votering avgöra vem som blir talman.

Blockpolitikens reflexer har ofta gjort skada, och den skada de kan göra inför och efter valet kan bli etter värre.

LÄS MERAlliansen öppnar för ordförandeposter till SD

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

RiksdagenDemokratiInrikespolitikLedare
Relaterat