Donald Trumps utrikespolitik är i bästa fall otydlig, men ofta direkt skadlig för USA:s internationella relationer och undfallande gentemot utvalda diktaturer. Foto:

Farlig kurs av Donald Trump

Ledare

USA:s försvarsminister Jim Mattis har meddelat att han lämnar sin post i februari.

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Därmed har president Donald Trump bytt ut, eller är på väg att byta ut, personer på samtliga befattningar i sin administration sedan han tillträdde i januari 2017.

Förutom försvarsminister Mattis har Trump avverkat en utrikesminister, en justitieminister, en FN-ambassadör, två stabschefer och två nationella säkerhetsrådgivare. Därtill en FBI-chef, en chefsstrateg och ytterligare ett antal ministrar och mer juniora befattningshavare i Vita huset. Personalomsättningen har varit extrem.

Vissa har lämnat frivilligt, andra har avsatts och ytterligare några har sparkats och förnedrats av presidenten.

Trumps gränslösa beteende har dock en tendens att överskugga ett större problem, som illustreras av framför allt av utrikesminister Rex Tillersons och Mattis avgångar: En utrikespolitik som i bästa fall är otydlig, men ofta direkt skadlig för USA:s internationella relationer och undfallande gentemot utvalda diktaturer.

Tillerson avgick i våras på grund av sin oenighet med presidentens kurs. Det gällde främst Trumps beslut att överge Iranavtalet och beslutet att införa tullar på stål och aluminium.

Avtalet 2015 mellan Iran, de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd och Tyskland, innebar att Irans kärnprogram ställdes under internationell övervakning i syfte att förhindra utveckling av kärnvapen. I utbyte slopades sanktionerna mot landet.

Upplägget har fungerat väl och USA:s beslut att lämna avtalet får inga omedelbara konsekvenser, eftersom de övriga länderna håller fast vid det. Men det skadar förtroendet mellan Iran och omvärlden och stärker de mer hårdföra krafterna inom den iranska regimen.

Trumps tal om att sätta hårdare press på Iran, på grund av dess stöd till terrorister i regionen, hade varit trovärdigt om presidenten inte samtidigt hade varit tillmötesgående gentemot Saudiarabien, som är en minst lika aggressiv terrorfinansiär och imperialist.

Försvarsminister Jim Mattis avgång hänger samman med Trumps beslut att halvera de amerikanska trupperna i Afghanistan och att dra tillbaka marktrupperna från Syrien, där de stöder de kurdiskdominerade styrkornas krig mot IS. Den kampen har varit framgångsrik men är långt ifrån över.

Amerikansk militär har dock även fungerat som spärr mot den syriska regimens, Rysslands, Irans och Turkiets planer för nordöstra Syrien. USA:s och andra västmakters soldater på marken har hindrat kriget från att spridas över den delen av landet. Denna aspekt av USA:s militära operation har Trump aldrig accepterat. Han har sett den som uteslutande en kamp mot IS och har länge talat om ett tillbakadragande.

Men Trumps ”Amerika först”-politik har hela tiden balanserats av nyckelpersoner i hans administration som har haft en bredare syn på USA:s militära åtagande och rent allmänt vårdat landets internationella relationer. Tillerson, Mattis och stabschef John Kelly, som också är på väg ut, är sådana personer.

Några motvikter finns kvar, främst i kongressen. Mycket talar ändå för att Donald Trump kommer att orsaka världen mer skada under andra delen av sin mandatperiod än under den första.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Donald TrumpLedareUSAUtrikespolitik
Relaterat