Omelett. Foto:

Högkonjunkturens berg kan sluta i en ravin

Ledare
annons

Sedan den 4 augusti ska reformutrymmet enligt regeringen ha ökat med cirka en miljard per dag – det låter nästan för bra för att vara sant.

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Den stora nyheten på finansminister Magdalena Anderssons (S) presentation i går om det ekonomiska läget och förutsättningarna för 2018 års budget, var att det bedöms finnas ett ekonomiskt reformutrymme på 40 miljarder för nästa år. Det är anmärkningsvärt högt. Regeringens expertmyndighet, Konjunkturinstitutet, meddelade så sent som den 4 augusti att reformutrymmet är 12 miljarder och att det kan öka med 5 miljarder om regeringen genomför de skattehöjningar som de presenterat. Sedan den 4 augusti ska reformutrymmet alltså ha ökat med cirka en miljard per dag – det låter nästan för bra för att vara sant.

Den optimistiska prognosen kommer inte som en överraskning för alla. “Regeringen kommer anse att de har mera pengar att spendera. Den har en mer positiv syn på den ekonomiska utvecklingen än vad vi har,” sade Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl till Sveriges Radio (23/8). Då uppstår frågan om vem som är trovärdigast: Konjunkturinstitutet eller regeringen?

Det finanspolitiska rådet har i sin årliga rapport som presenterades i maj granskat de senaste årens prognoser och kommit fram till att regeringens prognoser är mindre träffsäkra än Konjunkturinstitutets och att regeringen har tenderat att överskatta tillväxten och det offentliga sparandet samt underskatta arbetslösheten. Det ligger ju i sakens natur att det inte går att motbevisa en prognos förrän efteråt och det faktum att regeringen brukar ha fel betyder inte per automatik att de har fel även denna gång. Men det stora glappet mellan regeringens och Konjunkturinstitutets prognoser och det faktum att regeringen brukar ha fel gör att det finns skäl att vara mycket skeptisk till regeringens nya optimistiska prognos.

Att bedöma den ekonomiska utvecklingen fel i dag kan göra ont i morgon. I idealfallet är övergången mellan hög- och lågkonjunktur inte särskilt dramatisk. Vi befinner oss nu i en högkonjunktur. Som Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, varnade för i P1-morgon (24/8) riskerar en stimulering av ekonomin leda till att konjunkturkurvan blir som ett berg, som därefter dramatiskt tar slut i en ravin. Den ekonomiska politiken bör försöka få konjunkturkurvan att snarare likna det mjukare sörmländska landskapet, men med överoptimism om det ekonomiska läget riskerar vi att i värsta fall hamna i fjällen. Att göra av med mycket pengar nu riskerar att göra så att det blir mindre pengar kvar framöver.

Regeringens bedömning om ökat ekonomiskt utrymme gör att vi kan räkna med att flera större reformer kommer att lanseras fram till att budgeten presenteras. Magdalena Andersson ville på presskonferensen inte gå in för mycket på vad regeringen ska göra för pengarna, förhandlingar pågår antagligen för fullt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men det vore inte så förvånande om regeringen backar från förslaget om att ändra reglerna för beskattning av delägare i småföretag, de så kallade 3:12-reglerna, och förslaget om att sänka, i jämförelse med den uppräkning som annars skulle skett, gränsen för när statlig inkomstskatt ska betalas.

När regeringen anser att det ekonomiska läget är mycket gott kommer det vara svårare att motivera behovet av att ta in mer pengar till statskassan. Detta kan visserligen komma att göra ont för Vänsterpartiet, men med den nya prognosen finns utrymme att göra Vänstern nöjd genom andra satsningar. Däremot framhöll Magdalena Andersson att flygskatten har sin egen logik, vilket talar för att regeringen går vidare med den.

Det blir en spännande höst för både regeringen och den borgerliga oppositionen. Vi får hoppas att den i efterhand inte kommer att framstå som onödigt dyr.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Magdalena Andersson (S) EkonomiLedare
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka