Spela boule är stort. Men räkna rätt är större. Stats- och finansminister besökte i onsdags PRO i Haninge för att berätta att de vill ta bort den påstått hårdare beskattningen av pensions- jämfört med löneinkomster. I själva verket är det lönearbetet som beskattas hårdare redan nu, och den skillnaden kommer att ökas. Foto:

Löntagare beskattas hårdare än pensionärer

Ledare

Skattens börda på löntagarens arbete är betydligt tyngre än på pensionärens pension.

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Påståendena om en "klyfta" eller "orättvisa" till pensionärens nackdel är i bästa fall en missuppfattning. Ibland är den en felaktighet, som avsiktligt upprepas av sådana som borde veta bättre.

När regeringen och flera partier nu tävlar i att ta bort en påstådd "överbeskattning" av pensionsinkomster handlar det i själva verket om något annat. Den relativa "överbeskattningen" av lön i förhållande till pension kommer att göras större.

Endast helt kortsiktigt kan detta bli till de äldres fördel. De äldres vård, sociala trygghet och levnadsstandard i övrigt är beroende av att arbete och företagande i yrkesaktiv ålder främjas. Då kan välfärdens finansiella grund bära ett ökande antal vårdbehövande äldre.

Hela inbillningen att det finns en "pensionärsskatt" som gör att pensionsinkomst belastas mer än löneinkomst kommer av en kraftigt vilseledande jämförelse mellan kolumn 1 (löneinkomst för yrkesaktiva) och kolumn 2 (pensionsinkomst) för äldre i Skatteverkets tabeller för inbetalning av preliminär skatt. Dessa tabeller visar bara den ena delen, främst kommunalskatten, av skattebördan på arbete. Tabellernas uppgift är inte att visa individens verkliga beskattning. De är bara ett arbetshjälpmedel för dem som ska göra preliminärskatteavdrag från personers inkomster.

För att se hela bördan på skattebasen arbete måste man räkna med dels kommunalskatten, den statliga inkomstskatten och jobbskatteavdraget, dels de rena löneskatterna. De sistnämnda klumpas ihop med sjukförsäkrings- och pensionsavgifter och betalas in utan någon öppen redovisning till arbetstagaren. Löneskatterna är alltså inte premier för socialförsäkringar. De är rena skatter som inte motsvaras av rättigheter i något trygghetssystem. Dessa "dolda" inkomstskatter har för 2017 ökat till 16,36 procent. 2014 var de 15,39 procent. De minskar löneutrymmet, bruttolönen och nettolönen efter inkomstskatt. Pensionärer betalar inte sådana löneskatter, utom då de har företags- eller löneinkomst vid sidan av pensionen.

Det är bara sakens ena sida som syns i en preliminärskattetabell. En sådan för 2017 säger att för en månadslön på 15000 ska 242 kronor mindre betalas in preliminärt till Skatteverket än för samma belopp i pensionsinkomst. (Skillnaderna mellan kommunerna spelar nästan ingen roll, men exemplet gäller boende i Flen.) Vid 20000 i löneinkomst är den preliminära skatteinbetalningen 576 kronor mindre i månaden än för ett lika stort pensionsbelopp.

Men ser man helheten blir det tvärtom. Pensionsinkomsten belastas med noll kronor i löneskatt, löneinkomsten med 2454 respektive 3272 kronor.

Är arbetsgivaren ett företag är detta en avdragbar kostnad, och inverkan på löneutrymme och lön blir i vart fall någon femtedel mindre. Men även med hänsyn till det är den verkliga beskattningen av löneinkomsten avsevärt hårdare. Den "överbeskattning" av pensionsinkomst som det under många år ordats vitt och brett om är inbillning. Den hårdare behandlingen av arbetsinkomst blir ännu mer påfallande vid högre inkomstnivåer. För alla som jobbar heltid är den årliga skattebördan på deras lönearbete tiotusentals kronor tyngre än på lika stora pensionsinkomster.

Talet om "orättvis pensionärsskatt" har hela tiden varit missvisande. Genom att det upprepats och upprepats som slagord har många säkerligen kommit att tro att det finns ett underlag i verkligheten. Så är det alltså inte.

Med denna myt om att pensionärer behandlats hårdare har somliga försökt skapa ilska och missnöje. Andra har inte haft nog av stadga och klarhet för att säga emot eller rapportera korrekt. De har vikt sig, spelat med – eller rentav försökt överträffa andra i att snabbt vilja utplåna en "klyfta" som aldrig funnits.

Fel räknat blir inte rätt för att felet upprepas.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

Ledareskatter
Relaterat

Mest delat denna vecka