Annie Lööf bör fullfölja mittenprojektet. Foto:

Marsch tillbaka till förhandlingsbordet

Ledare

Annie Lööf (C) lät kategorisk i måndags.

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Betyder det att chanserna att bilda ett regeringssamarbete i mitten är borta? Det bör de inte vara.

De förhandlingar som pågick i flera dagar mellan Centern, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet är det i särklass mest ambitiösa som har gjorts hittills för att få fram en ny regering.

Enligt samstämmiga uppgifter i olika medier har Socialdemokraterna gått sina tilltänkta samarbetspartier till mötes i flera frågor. För det är så förhandlingen har presenterats utåt, som kravlistor från andra partier för S att förhålla sig till.

Ett avskaffande av värnskatten, grön skatteväxling, återinförd rätt till familjeåterförening för krigsflyktingar och mer pengar till LSS måste ses som betydande framgångar för L och C. Tillsammans med extra anslag till försvaret, polisen, höjt maxbelopp för rut-avdrag och tågsatsningar borde det vara en skaplig skörd att presentera för egna väljare.

På en del andra viktiga områden är graden av S eftergifter inte tydlig. Dit hör en ny typ av nedsättning av sociala avgifter för unga (ett Centerkrav) och någon sorts utbyggnad av regeringens etableringsjobb för nyanlända som blir en variant av Centerns förslag på ingångsjobb. I det senare fallet tycks det handla om en utredning.

Det är även öppet för tolkning var C/L och S möttes i fråga om arbetsrättens förändring och marknadsanpassning alternativt fri sättning av hyror. Dessa delar har Annie Lööf och partisekreterare Michael Arthursson särskilt lyft fram som förklaring till Centerns nej till Socialdemokraterna. Skrivningarna är så pass vaga att det inte går att lita på att en S-ledd regering verkligen genomför det som S förespeglar, menar Lööf och Arthursson.

Misstro mellan partier som har stått på olika sidor i två decennier är naturlig. Centerns och Liberalernas ingång i förhandlingarna gör inte saken lättare. Deras beslut att inte ingå i en regering med Socialdemokraterna gör att behovet av vattentäta överenskommelser blir större.

Trots det fanns en uppgörelse inom räckhåll. Det som framförhandlats hade accepterats av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och med stor sannolikhet av Liberalerna – om Centern hade sagt ja.

Det bör ge en god grund för fortsatta förhandlingar. Stefan Löfven har sagt att han är redo för fler eftergifter. Ett avhopp i förtid kommer att ge trovärdighetsproblem för C och L, samtidigt som de har allt att vinna på att ge Sverige ett mittenstyre och stänga SD ute.

En varning bör dock resas: En överenskommelse får inte enbart bli en uppsättning skattesänkningar och utgiftsökningar. Särskilt med tanke på en kommande lågkonjunktur är det viktigt att reformer finansieras, i stället för att skapa stora budgethål.

Något som ser ut att vara utom räckhåll är nästa års budget. Utan en regeringsöverenskommelse är det mycket svårt för C och L att göra något annat än att rösta på sina egna budgetförslag och lägga ner rösterna i slutvoteringen. Vilket innebär att Moderaternas och Kristdemokraternas förslag i så fall går igenom med stöd från SD.

En ny regering kan justera budgeten under året, bland annat med extra anslag till Migrationsverket och arbetsmarknadspolitiken – två områden som kraftigt underfinansieras i M-KD-budgeten.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Annie Lööf (C) Stefan Löfven (S) InrikespolitikLedare
Relaterat