Åtalet är klart – det är dags för rättegång Foto:

Propaganda på nätet ledde till blodsdådet

Ledare

Gärningsmannen på Drottninggatan begick fem politiska mord, och försökte begå åtskilliga fler, men lyckades inte.

Ledartexten är skriven av tidningens ledarredaktion och speglar tidningens liberala värderingar och åsikter. Ledartexten är inte en nyhetsartikel. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Han tycks vara bunden till brottet på flera sätt. Utgången i den juridiska huvudfrågan kan tills vidare antas vara klar.

Det finns juridiska sidofrågor också: Ska domen för mord ha formen av dom för terroristbrott genom mord behöver rätten pröva om lagens villkor för terroristiskt uppsåt är uppfyllda. Inför andra rättegångar kan det vara intressant att få ett prejudikat om detta – men någon hjälp att bedöma hot mot landet och enskilda människor ger det inte

Så är det även med hur antalet brottsoffer ska avgränsas, bland dem som inte skadats fysiskt men varit i fara. Den frågan tycks ha tagit mycket utredningstid, och åklagaren lade vikt vid den. För brottsofferersättning och en del försäkringsfrågor kan det ha betydelse. Men att döma den medellöse gärningsmannen att betala skadestånd har föga mening.

Polisen, och särskilt åklagaren, uppehöll sig vid tisdagens presskonferens väl mycket vid sidofrågorna, och de kan komma att fylla långa rättegångsdagar.

I större frågor är ändå en del nu klarlagt, som i stort sett bekräftar den bedömning som kunde göras tidigare. Den åtalade är ingen agent som skickats till Sverige av en extremistorganisation, eller rentav en annan stats myndigheter, i syfte att begå attentat. Säkerhetspolisen har inte hittat några andra personer i Sverige som deltagit i planeringen eller rekryterat den åtalade.

Han har försökt försörja sig på svartjobb, och är inte flykting. Han fångades in av den brutala extremistiska propagandan på nätet, som sprider IS och liknande organisationers ideologi om diktatur, religiöst och annat förtryck samt mord och andra attentat. Bland sådana extremister finns åtminstone en grupp som verkar bland uzbeker. Attentat med den bakgrunden har även skett i Ryssland.

Spåren försvinner, enligt säkerhetspolisen, i virrvarret av utländska användare av täcknamnskonton på sociala medier. Genomförandet av attentatet visar inga tecken på att någon resursstark terrororganisation eller främmande stat hjälpt till med materiel eller planering i Sverige. Den åtalade har förberett sig själv, rekognoserat en del och hämtat upplysningar från nätet, men sedan improviserat ett dåd som liknar ett par som utförts utomlands. Att han kom åt att stjäla bryggeribilen var en olycklig slump.

Motivet påstås ha något att göra med Sveriges deltagande i liten skala på kurdisk sida i kampen för att hejda IS. Där kan det ha påståtts både det ena och det andra i nätpropagandan. Åklagare och försvarsadvokat lade båda tonvikt på att den åtalade ska få berätta själv i rättssalen om hur han tänkt. Diverse skäl för att heja på IS kan komma att yttras.

Det bör då hållas i minne att det finns väldigt många fler brottsoffer än de som dödades och skadades i Stockholm. Just IS-diktaturen begick massmord, återinförde slaveri, satte våldtäkter i system och organiserade omfattande religionsförföljelser, bland annat genom sprängningar av moskéer och kyrkor.

Minst en liten minoritetsgrupp, där en del av de anhöriga bor i Sörmland, utsattes för ett långt gånget försök till folkmord. Dessa blodsdåd var kända över hela världen sedan sensommaren 2014. Så ingen oklarhet finns om vad de som två år senare inspirerade till morden på Drottninggatan stod för.

Läs mer om dessa ämnen

Ledarepolis terrorism